El projecte europeu iRead crearà un programari per a lʼaprenentatge personalitzat de la lectura a través del joc

Universitats i empreses de jocs per a mòbil i ordinador treballaran conjuntament per dissenyar eines que detectin les dificultats individuals de cada infant a l’hora de llegir i l’ajudin a superar-los.
Universitats i empreses de jocs per a mòbil i ordinador treballaran conjuntament per dissenyar eines que detectin les dificultats individuals de cada infant a l’hora de llegir i l’ajudin a superar-los.
Recerca
(22/02/2017)

Investigadors de la Universitat de Barcelona participen en el projecte europeu Infrastructure and integrated tools for personalized learning of reading skill (iRead), en què es tracta de crear un conjunt de tecnologies i aplicacions digitals per incentivar, a través del joc, lʼaprenentatge de la lectura i lʼafició a llegir entre els infants. Universitats i empreses de jocs per a mòbil i ordinador treballaran conjuntament per dissenyar eines que detectin les dificultats individuals de cada infant a lʼhora de llegir i lʼajudin a superar-los. El programari es posarà en marxa en diferents idiomes, concretament es crearan perfils per a lʼanglès —com a idioma matern i com a llengua estrangera—, el castellà, lʼalemany, el grec i el català.

Universitats i empreses de jocs per a mòbil i ordinador treballaran conjuntament per dissenyar eines que detectin les dificultats individuals de cada infant a l’hora de llegir i l’ajudin a superar-los.
Universitats i empreses de jocs per a mòbil i ordinador treballaran conjuntament per dissenyar eines que detectin les dificultats individuals de cada infant a l’hora de llegir i l’ajudin a superar-los.
Recerca
22/02/2017

Investigadors de la Universitat de Barcelona participen en el projecte europeu Infrastructure and integrated tools for personalized learning of reading skill (iRead), en què es tracta de crear un conjunt de tecnologies i aplicacions digitals per incentivar, a través del joc, lʼaprenentatge de la lectura i lʼafició a llegir entre els infants. Universitats i empreses de jocs per a mòbil i ordinador treballaran conjuntament per dissenyar eines que detectin les dificultats individuals de cada infant a lʼhora de llegir i lʼajudin a superar-los. El programari es posarà en marxa en diferents idiomes, concretament es crearan perfils per a lʼanglès —com a idioma matern i com a llengua estrangera—, el castellà, lʼalemany, el grec i el català.

«Cada nen tindrà els seus propis textos de lectura, i a través de diversos jocs es podrà detectar, per exemple, si té problemes amb les terminacions verbals, o amb qualsevol altra qüestió morfològica, sintàctica, lèxica, etc. A partir dʼaquí, es proposen jocs per treballar els aspectes que li costin més», explica el professor de la Facultat de Filologia de la UB Roger Gilabert, investigador principal del projecte a la Universitat de Barcelona, en el qual també participa la professora de la mateixa Facultat Sara Feijoo. «La idea és que els infants es diverteixin, però que aquesta diversió sempre sigui a través del treball amb la llengua», subratlla Gilabert.

iRead, que té com a objectiu lʼaprenentatge, ensenyament i avaluació de la lectura, està integrat per disset universitats i empreses europees. La Universitat de Barcelona és lʼúnic participant de lʼEstat espanyol.

Des de la UB es faran els perfils de lʼiRead en castellà, català i anglès com a llengua estrangera. Després dʼun primer any dedicat a aquesta tasca, a continuació se seleccionaran entre deu i quinze escoles catalanes i es donarà formació al professorat per utilitzar lʼiRead en la docència de la lectura. En el tercer any del projecte es repartiran tauletes als alumnes dʼaquestes escoles perquè comencin a usar el programari. Finalment, el darrer any del projecte està destinat a analitzar els resultats obtinguts.

Cada tauleta inclourà una biblioteca amb els textos per llegir, una aplicació per a la lectura i una base de dades de jocs. Aquests elements interrelacionats crearan una experiència personalitzada per a cada estudiant mitjançant les anomenades analítiques d'aprenentatge (learning analytics), que estudien les dades en els processos dʼensenyament. Per dissenyar el sistema dʼiRead, els investigadors tenen lʼexperiència de lʼanterior projecte europeu iLearnRW, que es va centrar en nens amb dislèxia de parla anglesa o grega.

El projecte iRead el coordina la investigadora Asimina Vasalou, de lʼUniversity College de Londres. En el cas de la Universitat de Barcelona, Roger Gilabert i Sara Feijoo hi treballen en el marc del Grup de Recerca en Adquisició de Llengües, dirigit per la catedràtica Carme Muñoz.