El professor José Remesal ingressa a la Reial Acadèmia de la Història

El professor José Remesal.
El professor José Remesal.
(11/03/2011)

El diumenge 13 de març a les 19h a la seu de la Reial Acadèmia de la Història (León, 21, Madrid) tindrà lloc la junta pública per donar possessió de la plaça de número a lʼAcadèmic electe, el catedràtic del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia José Remesal Rodríguez, que va ser escollit per unanimitat nou membre el passat desembre de 2009, per cobrir la vacant de Julio Valdeón, que havia mort el juny. La seva candidatura va ser avalada pels acadèmics José M. Blázquez, Martín Almagro Gorbea i José A Escudero. El professor Remesal llegirà el discurs dʼingrés titulat La Bética en el concierto del Imperio Romano, que serà contestat, en nom de la RAH pel professor Blázquez. A lʼacte hi assistirà, en representació de la UB, el vicerector de Relacions Internacionals i adjunt al rector Dr. Carles Carreras.

El professor José Remesal.
El professor José Remesal.
11/03/2011

El diumenge 13 de març a les 19h a la seu de la Reial Acadèmia de la Història (León, 21, Madrid) tindrà lloc la junta pública per donar possessió de la plaça de número a lʼAcadèmic electe, el catedràtic del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia José Remesal Rodríguez, que va ser escollit per unanimitat nou membre el passat desembre de 2009, per cobrir la vacant de Julio Valdeón, que havia mort el juny. La seva candidatura va ser avalada pels acadèmics José M. Blázquez, Martín Almagro Gorbea i José A Escudero. El professor Remesal llegirà el discurs dʼingrés titulat La Bética en el concierto del Imperio Romano, que serà contestat, en nom de la RAH pel professor Blázquez. A lʼacte hi assistirà, en representació de la UB, el vicerector de Relacions Internacionals i adjunt al rector Dr. Carles Carreras.

José Remesal (Lora del Río, 1948) és especialista en la vida econòmica de lʼimperi romà i en la recerca de les xarxes comercials basades en la producció, la distribució i el consum dʼaliments, sobretot de lʼoli dʼoliva provinent dʼHispània, així com en lʼestudi de lʼepigrafia amfòrica. És, conjuntament amb José M. Blázquez, director des de fa més de vint anys de les excavacions del mont Testaccio a Roma, i responsable del projecte Timbres amphoriques de la Unió Acadèmica Internacional.

Remesal va ser becari de lʼInstitut Rodrigo Caro (1973-75) i de lʼEscola Espanyola de dʼHistòria i Arqueologia de Roma del CSIC (1976), així com del Consell Nacional de Recerca (Roma) lʼany 1977 i de la Fundació Alexander von Humboldt amb seu a Heidelberg, amb el professor Géza Alföldy (1979-80). És també membre del Bureau of the International Union of Academies i fundador del Centre per a lʼEstudi de la Interdependència Provincial en lʼAntiguitat Clàssica (CEIPAC) de la UB, que duu a terme projectes a Àustria, Alemanya, Itàlia, Líbia i Tunísia. Lʼany 1993 va crear la sèrie de publicacions «Instrumenta», que ha arribat enguany a les 33 monografies, tant dʼautors espanyols com estrangers.
Membre també de lʼInstitut Alemany dʼArqueologia (Berlín) i de la Reial Acadèmia Sevillana de Bones Lletres, el professor Remesal va guanyar lʼany 2008 el Premi dʼHumanitats de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, ICREA.