El professor de Filosofia Salvi Turró, membre de lʼIEC

Salvi Turró.
Salvi Turró.
Acadèmic
(24/11/2017)

El professor de la Facultat de Filosofia Salvi Turró ha estat designat membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) en la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

Salvi Turró.
Salvi Turró.
Acadèmic
24/11/2017

El professor de la Facultat de Filosofia Salvi Turró ha estat designat membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) en la Secció de Filosofia i Ciències Socials.

Salvi Turró és professor titular de la Universitat de Barcelona. El seu treball sʼemmarca en la discussió sobre la crisi de la racionalitat moderna des dʼun plantejament fenomenològic i hermenèutic. Les seves investigacions historiogràfiques giren al voltant dels orígens de la modernitat (Descartes, segle XVII), la il·lustració alemanya (Mendelssohn), Kant (tercera crítica, filosofia del dret i de la història), les polèmiques postkantianes (Jacobi, Reinhold, Schiller) i el projecte idealista (especialment Fichte). Ha estat investigador principal de diversos projectes, com El model transcendental en la filosofia moderna i contemporània (1998-2009) i Fonamentació i facticitat (2003-2006). També ha estat membre dels grups consolidats EIDOS. Hermenèutica, Platonisme i Modernitat (2009-2013) i Aporia. Grup de Recerca en Filosofia Contemporània, Ètica i Política (2014-2017). Així mateix, el professor Turró forma part de la Xarxa Ibèrica dʼEstudis Fichtians, de la Societat Fichtiana Internacional, de la Societat Espanyola dʼEstudis Hegelians i de la Societat Espanyola dʼEstudis sobre Schopenhauer.


Entre les seves publicacions destaquen Descartes. Del hermetismo a la nueva ciencia, (1985), Tránsito de la naturaleza a la historia en la filosofia de Kant (1996), Lliçons sobre historia i dret a Kant (1997), Fonamentació i facticitat en lʼidealisme alemany i la fenomenologia (2006), Fichte. De la consciència a lʼabsolut (2011) i Filosofia i modernitat (2016). Ha estat traductor de Descartes, (El Mundo. Tratado de la luz, 1989; Regles per a la dirección de lʼenginy, 1998; Llibertat i generositat. Textos morals, 2010), de Kant (Textos dʼHistòria i Política, 2002) i Fichte (Introduccions a la Doctrina de la Ciència, 2004; Lecciones sobre filosofia aplicada: doctrina del Estado, 2017).