El professor Antonio Felipe rep el premi al millor treball de divulgació científica de la SECF

D'esquerra a dreta, Javier Cudeiro Mazaira, president de la SECF, i el professor Antonio Felipe Campo.
D'esquerra a dreta, Javier Cudeiro Mazaira, president de la SECF, i el professor Antonio Felipe Campo.
Recerca
(29/09/2014)

La Societat Espanyola de Ciències Fisiològiques (SECF) ha premiat la tasca divulgativa dʼAntonio Felipe Campo, professor del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la UB i de lʼInstitut de Biomedicina de la UB (IBUB). Felipe ha rebut aquest premi durant lʼassemblea general de la SECF, que va tenir lloc el divendres 26 de setembre, a lʼauditori del Parc de les Ciències de Granada.

D'esquerra a dreta, Javier Cudeiro Mazaira, president de la SECF, i el professor Antonio Felipe Campo.
D'esquerra a dreta, Javier Cudeiro Mazaira, president de la SECF, i el professor Antonio Felipe Campo.
Recerca
29/09/2014

La Societat Espanyola de Ciències Fisiològiques (SECF) ha premiat la tasca divulgativa dʼAntonio Felipe Campo, professor del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la UB i de lʼInstitut de Biomedicina de la UB (IBUB). Felipe ha rebut aquest premi durant lʼassemblea general de la SECF, que va tenir lloc el divendres 26 de setembre, a lʼauditori del Parc de les Ciències de Granada.

La SECF ha reconegut el treball de lʼinvestigador de la UB per impulsar i donar continuïtat a dues sèries paral•leles i complementàries de conferències organitzades sense interrupció des del 2010. La primera, els Hot Topic Seminars, és una iniciativa oberta al públic general però que es dirigeix especialment a estudiants —des dʼalumnes de batxillerat fins a estudiants de màster— amb lʼobjectiu dʼapropar-los a la recerca sobre fisiologia, en general, i sobre canals iònics, en particular. El format dʼaquesta activitat reuneix tres conferenciants que aborden diferents temes dʼactualitat. Des del seu naixement, els Hot Topic Seminars han tractat temàtiques com ara les canalopaties iòniques cardiovasculars (2011), el dolor neuropàtic (2012), els canals iònics en el càncer (2013) i, enguany, els canals iònics en els desordres del sistema nerviós.

 

La segona sèrie de conferències, adreçada a un públic més especialitzat, té lloc cada dos anys i es titula Ion Channels in Health and Disease. Sʼestructura en dos blocs de tres conferències en què participen investigadors de referència en el camp dels canals iònics i les canalopaties. El 3 dʼoctubre tindrà lloc la tercera edició dʼaquestes jornades, amb la participació dʼinvestigadors com ara Juan Lerma (Institut de Neurociències dʼAlacant), Frances Ashcroft (Universitat dʼOxford, Regne Unit), Walter Stühmer (Institut Max Planck de Medicina Experimental, Alemanya) i György Panyi (Universitat de Debrecen, Hongria).