El primer mòdul formatiu de CHARM-EU veurà la llum el gener del 2021

Logo de CHARM-EU.
Logo de CHARM-EU.
Acadèmic
(02/07/2019)

El gener del 2021 es posaran en funcionament microproves pilot de diversos mòduls formatius en què podran participar entre 100 i 200 estudiants de les cinc universitats que formen la universitat europea CHARM-EU, liderada per la UB, en aliança amb el Trinity College de Dublín, la Universitat dʼUtrecht, la Universitat de Montpeller i la Universitat Loránd Eötvös de Budapest. Aquell mateix any, el curs 2021-2022, començarà la prova pilot dʼun màster com a prova de concepte per testar el model dʼuniversitat.

Logo de CHARM-EU.
Logo de CHARM-EU.
Acadèmic
02/07/2019

El gener del 2021 es posaran en funcionament microproves pilot de diversos mòduls formatius en què podran participar entre 100 i 200 estudiants de les cinc universitats que formen la universitat europea CHARM-EU, liderada per la UB, en aliança amb el Trinity College de Dublín, la Universitat dʼUtrecht, la Universitat de Montpeller i la Universitat Loránd Eötvös de Budapest. Aquell mateix any, el curs 2021-2022, començarà la prova pilot dʼun màster com a prova de concepte per testar el model dʼuniversitat.

El model que es proposa vol adaptar-se a la realitat multidisciplinària del segle XXI i fugir de la metodologia clàssica, amb una oferta acadèmica singular i innovadora al voltant dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS).


Una universitat adaptada al segle XXI

Segons ha explicat el rector de la UB, Joan Elias, CHARM-EU —lʼúnica universitat europea liderada per un centre català— tindrà una oferta acadèmica que es fonamentarà en els valors europeus de llibertat, autonomia i respecte als drets humans. «Els reptes principals que ens plantegem són reconciliar la humanitat amb el planeta, oferir una experiència educativa innovadora i europea i, en definitiva, repensar la universitat i adaptar-la al segle XXI», ha recalcat Elias.

La primera proposta pedagògica, que encara sʼha dʼacabar de perfilar, consistirà en un mòdul (entesos com a paquet de crèdits) que podran cursar en els tres anys del període cofinançat, entre 100 i 200 alumnes de les cinc universitats que formen part de lʼaliança CHARM-EU. El model que es proposa vol fugir de la metodologia clàssica i no serà un pla dʼestudis tancat. Dʼalguna manera, ha dit Elias, «es tracta de repensar els programes de mobilitat Erasmus amb una oferta transversal amb voluntat de conciliar la humanitat amb el planeta». El rector ha posat com a exemple el canvi de tendència que ja impera als EUA, en què la tradició és molt diferent de la nostra i lʼalumnat ja no segueix la formació clàssica, sinó que van sumant crèdits dʼaquí i dʼallà. El projecte de lʼaliança pretén que el mateix estudiant construeixi el seu currículum amb lògica acadèmica a partir dels seus interessos, i per això, sʼofereix la màxima flexibilitat i es busca la manera de combinar els estudis presencials, la mobilitat i lʼoferta a distància.

«CHARM-EU vol trencar esquemes i adaptar-se a la realitat perquè lʼalumnat aprengui dʼuna manera multidisciplinària», ha subratllat el vicerector de Comunicació, Francisco Esteban, que ha afegit que «un dels objectius principals és que el pla docent sigui innovador també des del punt de vista psicopedagògic». Tot i que el gruix de la docència serà en anglès, que sʼemprarà com a llengua vehicular, no es descarta que part dʼaquesta docència sigui en les llengües locals de cada país. Aquesta és una altra de les riqueses del projecte. «Volem recuperar la idea de pensar Europa com una unitat pel que fa coneixement, superant les barreres», ha destacat Elias.

Calendari previst

2019-2020: disseny dʼun model pilot que sigui exportable a qualsevol altra aliança.

Setembre del 2019: realització dʼun workshop amb estudiants de les cinc universitats de CHARM-EU per ajudar a pensar la realització del projecte.

Gener del 2021: posada en funcionament dels primers mòduls, com a microproves pilot, buscant la màxima flexibilitat. Aquest test es podrà fer amb mòduls a nivell de grau, màster o doctorat que podran cursar tant estudiants de les cinc universitats implicades en CHARM-EU com persones interessades específicament en aquesta formació.

Setembre del 2021: posada en marxa del primer màster.

La Comissió Europea ha concedit a CHARM-EU un ajut de 5 milions dʼeuros però el pressupost total del projecte puja a 6,5 milions. Per tant, les universitats de lʼaliança hauran dʼinvertir-hi 1,5 milions. En aquest sentit, altres empreses i institucions (com ara Agbar o lʼAQU) ja han confirmat que aposten pel projecte i consten com a col·laboradors associats. Així mateix, sʼha demanat suport en el finançament a la Generalitat i al Ministeri dʼEducació i Formació Professional. Pel que fa a lʼalumnat, sʼaprofitaran tots els ajuts existents i seʼn volen implementar de nous.