El Primer Congrés Mundial sobre Gaudí mostra les darreres aportacions a lʼestudi de lʼobra de lʼarquitecte català

Durant el congrés, s’ha presentat per primer cop públicament el projecte del conjunt monumental dedicat a Josep Torras i Bages per a la Sagrada Família.
Durant el congrés, s’ha presentat per primer cop públicament el projecte del conjunt monumental dedicat a Josep Torras i Bages per a la Sagrada Família.
(13/10/2014)

El Primer Congrés Mundial sobre Gaudí, organitzat per la UB i The Gaudí Research Institute, ha aplegat vora 350 assistents dʼarreu del món. A més de les ponències científiques i la tasca de divulgació de lʼobra i la figura de Gaudí, el congrés ha deixat altres empremtes. Dʼuna banda, el Museu Diocesà de Barcelona ha instal·lat una nova maqueta de la cripta de la Colònia Güell, feta pel grup de recerca del professor Rainer Graefe, de la Universitat dʼInnsbruck (Àustria), que ha estat construïda mitjançant sistemes computeritzats en 3D. Dʼaltra banda, lʼhotel Miramar de Barcelona també acull una nova instal·lació, en aquest cas de la maqueta funicular del professor Jos Tomlow, de la Universitat de Ciències Aplicades de Zittau/Görlitz (Alemanya). Finalment, la Universitat de Barcelona ha anunciat la creació de la Càtedra UB Antoni Gaudí, amb lʼobjectiu de potenciar la recerca sobre Gaudí.

Durant el congrés, s’ha presentat per primer cop públicament el projecte del conjunt monumental dedicat a Josep Torras i Bages per a la Sagrada Família.
Durant el congrés, s’ha presentat per primer cop públicament el projecte del conjunt monumental dedicat a Josep Torras i Bages per a la Sagrada Família.
13/10/2014

El Primer Congrés Mundial sobre Gaudí, organitzat per la UB i The Gaudí Research Institute, ha aplegat vora 350 assistents dʼarreu del món. A més de les ponències científiques i la tasca de divulgació de lʼobra i la figura de Gaudí, el congrés ha deixat altres empremtes. Dʼuna banda, el Museu Diocesà de Barcelona ha instal·lat una nova maqueta de la cripta de la Colònia Güell, feta pel grup de recerca del professor Rainer Graefe, de la Universitat dʼInnsbruck (Àustria), que ha estat construïda mitjançant sistemes computeritzats en 3D. Dʼaltra banda, lʼhotel Miramar de Barcelona també acull una nova instal·lació, en aquest cas de la maqueta funicular del professor Jos Tomlow, de la Universitat de Ciències Aplicades de Zittau/Görlitz (Alemanya). Finalment, la Universitat de Barcelona ha anunciat la creació de la Càtedra UB Antoni Gaudí, amb lʼobjectiu de potenciar la recerca sobre Gaudí.

Durant el congrés, sʼha presentat per primer cop públicament el projecte del conjunt monumental dedicat a Josep Torras i Bages que Gaudí ja havia previst per al temple de la Sagrada Família. Aquesta presentació, que es va fer durant la sessió de cloenda del congrés, va ser a càrrec de Jordi Bonet i Armengol, director i coordinador de les obres de la basílica de la Sagrada Família entre el 1985 i el 2012, i actualment director emèrit i coordinador del temple expiatori.

De les ponències sʼha desprès que lʼactitud de Gaudí es va caracteritzar sempre per la innovació, la imaginació i lʼassumpció de riscos, trets que avui poden ser clau per sortir de la crisi. Els organitzadors ja comencen a treballar en la segona edició del congrés. Amb aquesta finalitat, es mantindran relacions amb grups de recerca internacionals, universitats i empreses, i sʼactivaran estudis acadèmics gaudinians que integrin equips humanístics i científics.

En el marc del Primer Congrés sobre Gaudí també sʼha inaugurat la nova seu del TGRI, a lʼedifici del Tint Vell del recinte històric de la fàbrica de la Colònia Güell, que és on també sʼubicarà la Càtedra UB Antoni Gaudí. Lʼobjectiu és obrir la nova seu als investigadors i traslladar la recerca a la ciutadania amb la creació dʼun corpus de documents, fotos, plànols i materials diversos que siguin una referència per a lʼestudi de Gaudí.

Durant el congrés, sʼha fet palès lʼinterès del públic per Gaudí, amb lʼassistència a algunes de les activitats paral·leles que sʼhan organitzat, com ara la projecció de la pel·lícula suïssa Sagrada, el misteri de la creació, a la Filmoteca de Catalunya, que presentaven Marià Marín i Torné i Etsuro Sotoo.

Dʼaltra banda, en el congrés també sʼha anunciat que el Museu Diocesà de Barcelona i el seu Espai Gaudí tancaran temporalment amb lʼobjectiu de potenciar el seu fons, i que tornaran a obrir amb un programa dʼexposicions temporals dedicades als primers estudiosos de Gaudí.

El rector de la UB, Dídac Ramírez, i la vicerectora de Relacions Institucionals i Cultura, Lourdes Cirlot, han assenyalat durant les jornades el lligam de Gaudí amb la UB com a antic alumne. Actualment, la Universitat de Barcelona té entre el seu patrimoni els Pavellons de la finca Güell, seleccionats per formar part del programa Watch 2014, del World Monuments Fund (WMF). La UB i lʼAjuntament de Barcelona van fer públic al setembre un acord per restaurar els pavellons i obrir-los a la ciutadania amb activitats turístiques i culturals.