El nou Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona reuneix prop de setanta grups de recerca en aquest camp

L’Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona és un nou institut propi de la Universitat que integra seixanta-sis grups de recerca de diverses disciplines relacionades amb les neurociències.
L’Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona és un nou institut propi de la Universitat que integra seixanta-sis grups de recerca de diverses disciplines relacionades amb les neurociències.
Recerca
(20/09/2016)

LʼInstitut de Neurociències de la Universitat de Barcelona és un nou institut propi de la Universitat que integra seixanta-sis grups de recerca de diverses disciplines relacionades amb les neurociències. El centre neix amb l'objectiu d'aglutinar tota l'activitat investigadora que es duu a terme a la Universitat al voltant del sistema nerviós, en tots els àmbits dʼanàlisi.

L’Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona és un nou institut propi de la Universitat que integra seixanta-sis grups de recerca de diverses disciplines relacionades amb les neurociències.
L’Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona és un nou institut propi de la Universitat que integra seixanta-sis grups de recerca de diverses disciplines relacionades amb les neurociències.
Recerca
20/09/2016

LʼInstitut de Neurociències de la Universitat de Barcelona és un nou institut propi de la Universitat que integra seixanta-sis grups de recerca de diverses disciplines relacionades amb les neurociències. El centre neix amb l'objectiu d'aglutinar tota l'activitat investigadora que es duu a terme a la Universitat al voltant del sistema nerviós, en tots els àmbits dʼanàlisi.

El nou centre té un pressupost per a recerca de prop de 28,36 milions dʼeuros, i el 72 % del finançament aconseguit prové de projectes internacionals. En el període 2010-2015, els seus investigadors van publicar més de 2.000 articles, més del 60 % dels quals en revistes de referència del primer quartil. Així mateix, té tretze patents, dues propietats intel·lectuals, un secret industrial i dues spin-off. De fet, l'estudi Icono, de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), publicat el juny passat, destaca que la Universitat de Barcelona és una de les institucions amb més productivitat científica de lʼEstat en neurociències. Entre els membres de l'Institut hi ha quatre investigadors ICREA, quatre ICREA Acadèmia, un projecte Proof of Concept i un Starting Grant del Consell Europeu de Recerca (ERC).

Aquestes xifres situen lʼInstitut «com a referent nacional i internacional en el camp de les neurociències, tant per la qualitat de la recerca que duu a terme i el reconeixement internacional dels seus investigadors com perquè inclou tots els àmbits de la neurociència moderna», explica Carles Escera, director de lʼInstitut de Neurociències de la Universitat de Barcelona. Segons lʼinvestigador, «un dels trets distintius del centre és la voluntat i el convenciment de poder aglutinar en una única estructura aproximacions a la comprensió del sistema nerviós que tradicionalment han transcorregut en paral·lel, sovint ignorant-se, i fins i tot menystenint-se, tot i compartir un mateix objecte d'estudi».

Avui dimarts, 20 de setembre, ha tingut lloc la sessió inaugural de lʼInstitut de Neurociències, que ha presidit el rector. En el seu parlament, Dídac Ramírez ha recordat que, en darrera instància, «lʼInstitut de Neurociències ha de servir la societat». En aquest sentit, ha posat èmfasi en el fet que el centre treballarà des de la perspectiva de la recerca i la innovació responsable. En lʼacte també hi ha participat el vicerector de Recerca, Jordi Alberch, que ha destacat que «lʼInstitut permet la dinamització i projecció internacional abordant un dels principals reptes del segle XXI: lʼestudi del funcionament del cervell humà». «Per assolir aquest repte —ha indicat—, hem de fer abordatges multidisciplinaris que van des de la biologia molecular i cel·lular fins a estudis conductuals, i els investigadors de lʼInstitut de Neurociències de la Universitat de Barcelona tenen lʼexperiència i la capacitat per poder afrontar aquest tipus dʼestudis».

 

De les neurones al comportament humà

El centre engloba des d'estudis relacionats amb les neurones i les molècules implicades en la seva activitat, fins a múltiples recerques sobre el cervell, entès com una entitat complexa responsable de les conductes més característicament humanes, com ara el llenguatge i les emocions. També tracta les conseqüències dels desajustos d'aquest òrgan, que donen lloc a malalties neurològiques i mentals (Alzheimer, Parkinson, esquizofrènia), així com a trastorns com ara fòbies, comportaments antisocials, problemes dʼadquisició del llenguatge o discalcúlia. L'Institut integra investigadors en neurobiologia cel·lular i molecular, en fisiopatologia de les malalties del sistema nerviós, en psiquiatria i neurologia, en neurociència cognitiva i neuropsicologia, en funcions cognitives i models computacionals, així com en psicologia clínica.

 

Noves oportunitats per a la recerca

«L'Institut neix com una plataforma per fomentar sinergies entre els grups existents a la Universitat, de manera que els avenços en els diferents camps de la neurociència puguin tenir més projecció i visibilitat», explica Escera, que considera que el nou centre serà un pol d'atracció de talent per desenvolupar o consolidar carreres en l'àmbit de les neurociències. En aquest sentit, segons el director de lʼInstitut, «lʼestructura transversal i integradora que ofereix el centre és un element clau per atraure talent», i dʼaltra banda, lʼoferta és «més atractiva que la que puguin oferir de manera individual els grups de recerca que en formen part».

Des de lʼInstitut s'ofereix una plataforma perquè els investigadors puguin constituir consorcis competitius per participar en projectes europeus del programa Horitzó 2020 i de l'Institut Europeu de Tecnologia, a través del seu programa de salut (EIT Health), que la Universitat de Barcelona va impulsar en el seu moment i del qual forma part.

LʼInstitut de Neurociències de la Universitat de Barcelona, creat formalment el desembre del 2015, parteix de lʼInstitut de Recerca en Cervell, Cognició i Conducta (IR3C), fundat el 2008. Els més de dos-cents membres que l'integren pertanyen a les facultats de Psicologia, Medicina i Ciències de la Salut, Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació, i Biologia.