El Museu Virtual inaugura la visita virtual dels pavellons Gaudí

Drac de ferro als pavellons Gaudí
Drac de ferro als pavellons Gaudí
(10/02/2011)

El Museu Virtual de la Universitat de Barcelona amplia la secció «Visites virtuals» amb la primera part dʼun recorregut pels Pavellons Gaudí, projectats per lʼarquitecte Antoni Gaudí (1852-1926) i situats a la finca Güell, la residència dʼestiueig dʼaquesta família de la burgesia catalana. Lʼany 1924 la finca va quedar fragmentada amb motiu de lʼobertura de lʼavinguda Diagonal, i posteriorment, lʼany 1956, la UB va adquirir una part del terreny, juntament amb els pavellons.

Drac de ferro als pavellons Gaudí
Drac de ferro als pavellons Gaudí
10/02/2011

El Museu Virtual de la Universitat de Barcelona amplia la secció «Visites virtuals» amb la primera part dʼun recorregut pels Pavellons Gaudí, projectats per lʼarquitecte Antoni Gaudí (1852-1926) i situats a la finca Güell, la residència dʼestiueig dʼaquesta família de la burgesia catalana. Lʼany 1924 la finca va quedar fragmentada amb motiu de lʼobertura de lʼavinguda Diagonal, i posteriorment, lʼany 1956, la UB va adquirir una part del terreny, juntament amb els pavellons.

La primera part de la visita fa un recorregut a partir de tres eixos principals: la finca Güell, Gaudí i el Modernisme, i els pavellons Gaudí. En aquest últim apartat sʼincideix en determinats aspectes característics del conjunt, com ara lʼús de la ceràmica i el maó vist, la particular iconografia del jardí o lʼimponent drac de ferro de la porta dʼaccés.

Aquest projecte ha rebut el suport de la Dra. Isabel Coll, professora del Departament dʼHistòria de lʼArt, que sʼha encarregat de la recerca documental i de la redacció dels textos. Així mateix, ha proporcionat una selecció dʼimatges, que sʼhan complementat amb les que conformen el fons fotogràfic de la UB.

La secció «Visites virtuals» es va inaugurar el març del 2010 amb la primera part del recorregut a lʼEdifici Històric de la UB. Actualment sʼestà treballant en la creació dels itineraris virtuals dʼambdós espais i, en breu, també sʼespera incrementar el nombre de visites virtuals a altres emplaçaments de la UB que posin de manifest el valor patrimonial de la institució.