El màster dʼEconomia de la UB obté la màxima valoració en la dimensió dʼinternacionalització després de lʼavaluació de lʼAQU Catalunya

El màster d’Economia és la primera titulació de la UB que s’ha presentat a una d’aquestes avaluacions voluntàries de l'AQU.
El màster d’Economia és la primera titulació de la UB que s’ha presentat a una d’aquestes avaluacions voluntàries de l'AQU.
(20/07/2017)
Actualment, a més de les acreditacions de caràcter obligatori que han de tenir els ensenyaments universitaris, es pot sol·licitar lʼavaluació de determinats aspectes que posin en relleu l'excel·lència o els valors afegits dʼuna titulació. Concretament, lʼAQU Catalunya ofereix la possibilitat dʼavaluar tres dimensions addicionals dels estudis: desenvolupament i inserció professionals, interacció entre recerca i docència, i internacionalització. El màster dʼEconomia, la primera titulació de la UB que sʼha presentat a una dʼaquestes avaluacions voluntàries, ha obtingut el segell amb la màxima valoració (Quality-level compliant) per a lʼacreditació en la dimensió dʼinternacionalització.
El màster d’Economia és la primera titulació de la UB que s’ha presentat a una d’aquestes avaluacions voluntàries de l'AQU.
El màster d’Economia és la primera titulació de la UB que s’ha presentat a una d’aquestes avaluacions voluntàries de l'AQU.
20/07/2017
Actualment, a més de les acreditacions de caràcter obligatori que han de tenir els ensenyaments universitaris, es pot sol·licitar lʼavaluació de determinats aspectes que posin en relleu l'excel·lència o els valors afegits dʼuna titulació. Concretament, lʼAQU Catalunya ofereix la possibilitat dʼavaluar tres dimensions addicionals dels estudis: desenvolupament i inserció professionals, interacció entre recerca i docència, i internacionalització. El màster dʼEconomia, la primera titulació de la UB que sʼha presentat a una dʼaquestes avaluacions voluntàries, ha obtingut el segell amb la màxima valoració (Quality-level compliant) per a lʼacreditació en la dimensió dʼinternacionalització.

Aquest segell distingeix el màster dʼEconomia com un ensenyament amb una orientació clara cap a, tant en el seu disseny com en el seu desenvolupament, l'adquisició de competències i el desenvolupament acadèmic i professional en entorns internacionals. Això és possible gràcies a un professorat amb experiència acadèmica internacional i que participa activament en xarxes i a la gestió de la internacionalització de lʼensenyament, en un procés de millora contínua.


Lʼavaluació ha estat conduïda per un comitè extern internacional amb uns objectius altament exigents i amb referents de fora de lʼEstat espanyol. En el seu informe, el comitè ha remarcat la posició excel·lent en què es troba la Facultat dʼEconomia i Empresa de la UB pel que fa a la internacionalització. També destaca la forta implicació del centre pel que fa a la internacionalització de la docència i la recerca que sʼhi duen a terme, i en concret la participació en xarxes internacionals de recerca.


Dins del procés obligatori i oficial d'acreditació dʼensenyaments, el màster dʼEconomia ja havia rebut la màxima distinció: lʼacreditació amb el segell dʼexcel·lent. Altres ensenyaments de la Facultat dʼEconomia i Empresa que també han obtingut aquesta distinció són els graus dʼEconomia i dʼEstadística, i els màsters dʼHistòria Econòmica, Sociologia: Transformacions Socials i Innovació, i Ciències Actuarials i Financeres.