El futur de la mobilitat dʼestudiants a Europa ha centrat la conferència Erasmus Going Digital

La conferència s’ha centrat a il·lustrar l’impacte dels projectes Erasmus without Paper i Online Learning Agreement, així com de l'app Erasmus+, sobre la mobilitat Erasmus+.
La conferència s’ha centrat a il·lustrar l’impacte dels projectes Erasmus without Paper i Online Learning Agreement, així com de l'app Erasmus+, sobre la mobilitat Erasmus+.
Acadèmic
(18/10/2018)

La conferència Erasmus Going Digital, que ha tingut lloc avui a l'Edifici Històric de la UB, sʼha centrat a il·lustrar lʼimpacte dels projectes Erasmus without Paper i Online Learning Agreement, així com de l'app Erasmus+, sobre la mobilitat Erasmus+. La jornada ha consistit en diverses sessions plenàries i pràctiques sobre la digitalització de la mobilitat dels estudiants al segle XXI. En concret, sʼha fet una demostració en directe de les eines digitals i l'app Erasmus+, sʼha discutit sobre la xarxa Erasmus without Paper, i també sʼha presentat una versió en línia del tradicional Learning Agreement, des de la perspectiva dels estudiants i de les institucions dʼeducació superior.

La conferència s’ha centrat a il·lustrar l’impacte dels projectes Erasmus without Paper i Online Learning Agreement, així com de l'app Erasmus+, sobre la mobilitat Erasmus+.
La conferència s’ha centrat a il·lustrar l’impacte dels projectes Erasmus without Paper i Online Learning Agreement, així com de l'app Erasmus+, sobre la mobilitat Erasmus+.
Acadèmic
18/10/2018

La conferència Erasmus Going Digital, que ha tingut lloc avui a l'Edifici Històric de la UB, sʼha centrat a il·lustrar lʼimpacte dels projectes Erasmus without Paper i Online Learning Agreement, així com de l'app Erasmus+, sobre la mobilitat Erasmus+. La jornada ha consistit en diverses sessions plenàries i pràctiques sobre la digitalització de la mobilitat dels estudiants al segle XXI. En concret, sʼha fet una demostració en directe de les eines digitals i l'app Erasmus+, sʼha discutit sobre la xarxa Erasmus without Paper, i també sʼha presentat una versió en línia del tradicional Learning Agreement, des de la perspectiva dels estudiants i de les institucions dʼeducació superior.

Entre els ponents que hi han participat, cal esmentar Rehana Schwinninger-Ladak, directora general de Tecnologies Interactives de la Comissió Europea, i Ignacio Rodríguez Álvarez, representant de la Universitat dʼAlcalá, sòcia del projecte Online Learning Agreement. També hi han intervingut Kacper Olczyk (Erasmus Student Network) i Jean-Paul Roumegas (European Students Card/CNOUS).

Cada any, més de 200.000 estudiants de més de 2.000 institucions d'educació superior estudien a l'estranger sota lʼemblemàtic programa dʼintercanvi Erasmus. Cadascun d'aquests 200.000 estudiants ha dʼengegar un procés llarg dʼobtenció i intercanvi de documents i d'informació entre les institucions. Tot i que la majoria dʼuniversitats dʼEuropa utilitzen programari per gestionar la mobilitat i transferir les dades emmagatzemades localment, cal reproduir i imprimir les dades en paper per enviar-les a la institució associada, on, a causa del format, s'han de lliurar manualment.

Els socis del projecte Erasmus without Paper (EWP) consideren que amb tecnologia es pot evitar molta feina en el context de la mobilitat internacional dels estudiants. La mobilitat es pot gestionar d'una manera més eficient si se substitueix la gran càrrega de treball en paper mitjançant un intercanvi electrònic de dades. En fer-ho, les universitats es podran centrar en la qualitat inherent de la mobilitat en lloc de dispersar-se en una gran varietat de procediments administratius. L'objectiu principal del projecte és reduir al màxim les gestions en paper necessàries per permetre l'experiència Erasmus i, per extensió, facilitar lʼexperiència dʼestudiar a lʼestranger.