El desxiframent de lʼorigen de lʼasimetria en els híbrids dʼADN amb ARN millora lʼeficiència de les teràpies gèniques

L'asimetria d'híbrids d'ADN i ARN pot ser usada per millorar l'eficiència de tecnologies d'edició gènica com la tècnica CRISPR-Cas9. Foto: M. Terrazas, IRB Barcelona
L'asimetria d'híbrids d'ADN i ARN pot ser usada per millorar l'eficiència de tecnologies d'edició gènica com la tècnica CRISPR-Cas9. Foto: M. Terrazas, IRB Barcelona
Recerca
(14/06/2019)

Un estudi publicat a la revista CHEM millora la comprensió sobre lʼasimetria entre híbrids dʼàcids nucleics i obre noves perspectives per potenciar lʼeficàcia de les teràpies gèniques que es poden aplicar en diverses patologies.


Mitjançant una combinació de protocols i experiments, «hem pogut entendre la relació entre la seqüència i l'estabilitat d'híbrids d'ADN amb ARN, que són unes estructures formades espontàniament en la cèl·lula amb un enorme potencial terapèutic», explica Modesto Orozco, catedràtic del Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular de la Facultat de Química de la UB.
 

L'asimetria d'híbrids d'ADN i ARN pot ser usada per millorar l'eficiència de tecnologies d'edició gènica com la tècnica CRISPR-Cas9. Foto: M. Terrazas, IRB Barcelona
L'asimetria d'híbrids d'ADN i ARN pot ser usada per millorar l'eficiència de tecnologies d'edició gènica com la tècnica CRISPR-Cas9. Foto: M. Terrazas, IRB Barcelona
Recerca
14/06/2019

Un estudi publicat a la revista CHEM millora la comprensió sobre lʼasimetria entre híbrids dʼàcids nucleics i obre noves perspectives per potenciar lʼeficàcia de les teràpies gèniques que es poden aplicar en diverses patologies.


Mitjançant una combinació de protocols i experiments, «hem pogut entendre la relació entre la seqüència i l'estabilitat d'híbrids d'ADN amb ARN, que són unes estructures formades espontàniament en la cèl·lula amb un enorme potencial terapèutic», explica Modesto Orozco, catedràtic del Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular de la Facultat de Química de la UB.
 

«Els nostres resultats permetran avançar en el desenvolupament de mètodes de bloqueig i edició de gens molt més eficients que podrien esdevenir alternatives terapèutiques per a malalties considerades òrfenes avui en dia», detalla Orozco, que és cap del Laboratori de Modelització Molecular i Bioinformàtica de lʼIRB Barcelona i membre de la plataforma Bioinformatics Barcelona (BIB).


El nou treball analitza lʼorigen i les conseqüències biològiques de lʼasimetria que es produeix en les estructures híbrides dʼARN i ADN quan la relació entre les bases púriques (adenina i guanina) i pirimidíniques (timina, citosina o uracil) és diferent en les cadenes dʼARN i ADN. En concret, quan lʼADN dels híbrids és ric en bases pirimidíniques, lʼestructura dúplex és més estable i rígida que en el cas que abundin més les bases púriques. En la nova recerca també hi participen equips del Centre de Regulació Genòmica (CRG) i de lʼInstitut de Química Avançada de Catalunya (IQAC-CSIC).

Més informació