El CRAI de la UB obté el Segell dʼExcel·lència Europea EFQM 500+

D’esquerra a dreta, Miquel Romero, del CEG; la vicerectora Amelia Díaz; el rector Joan Elias; la directora del CRAI, Judit Casals, i José Luis Manglano, de Bureau Veritas.
D’esquerra a dreta, Miquel Romero, del CEG; la vicerectora Amelia Díaz; el rector Joan Elias; la directora del CRAI, Judit Casals, i José Luis Manglano, de Bureau Veritas.
Institucional
(09/05/2018)

El Centre de Recursos per a lʼAprenentatge i la Investigació (CRAI) de la Universitat de Barcelona ha obtingut el Segell dʼExcel·lència Europea EFQM 500+ atorgat pel Club Excel·lència en Gestió (CEG), representant oficial a Espanya de la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat (EFQM), i per Bureau Veritas, líder mundial en serveis de certificació. Aquest reconeixement arriba al CRAI després dʼhaver superat amb èxit una exhaustiva avaluació externa realitzada per Bureau Veritas, i que ha seguit els criteris del Model EFQM 500+ dʼExcel·lència, el més important dʼEuropa. Es tracta del màxim nivell de reconeixement que atorga el Club Excel·lència en Gestió a les organitzacions. El CRAI de la Universitat de Barcelona es converteix així en la primera biblioteca del sistema universitari català —i la vuitena de lʼEstat— que obté aquest distintiu, que a més la posiciona com a referent dʼexcel·lència en gestió tant en el conjunt de lʼEstat com a Europa.

D’esquerra a dreta, Miquel Romero, del CEG; la vicerectora Amelia Díaz; el rector Joan Elias; la directora del CRAI, Judit Casals, i José Luis Manglano, de Bureau Veritas.
D’esquerra a dreta, Miquel Romero, del CEG; la vicerectora Amelia Díaz; el rector Joan Elias; la directora del CRAI, Judit Casals, i José Luis Manglano, de Bureau Veritas.
Institucional
09/05/2018

El Centre de Recursos per a lʼAprenentatge i la Investigació (CRAI) de la Universitat de Barcelona ha obtingut el Segell dʼExcel·lència Europea EFQM 500+ atorgat pel Club Excel·lència en Gestió (CEG), representant oficial a Espanya de la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat (EFQM), i per Bureau Veritas, líder mundial en serveis de certificació. Aquest reconeixement arriba al CRAI després dʼhaver superat amb èxit una exhaustiva avaluació externa realitzada per Bureau Veritas, i que ha seguit els criteris del Model EFQM 500+ dʼExcel·lència, el més important dʼEuropa. Es tracta del màxim nivell de reconeixement que atorga el Club Excel·lència en Gestió a les organitzacions. El CRAI de la Universitat de Barcelona es converteix així en la primera biblioteca del sistema universitari català —i la vuitena de lʼEstat— que obté aquest distintiu, que a més la posiciona com a referent dʼexcel·lència en gestió tant en el conjunt de lʼEstat com a Europa.

Lʼobtenció dʼaquest segell és el resultat de set anys de treball al llarg dels quals el CRAI —amb lʼassessorament constant de lʼAgència de Polítiques i de Qualitat de la mateixa Universitat— ha dut a terme un intens procés de revisió del seu model de gestió, fet que ha portat a implantar un sistema de gestió per processos adaptat a les funcions que realitza. El 2016, el CRAI va portar a avaluació el nou model de gestió i va obtenir el seu primer Segell EFQM, de nivell 400+. Ara ha arribat al màxim nivell de reconeixement, 500+, en la certificació europea considerada com la més exigent en matèria de qualitat.

El lliurament de la distinció ha tingut lloc avui dimecres, 9 de maig, a lʼAula Capella de lʼEdifici Històric de la UB, en un acte presidit pel rector Joan Elias, i en el qual també han participat la vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica , Amelia Díaz; la directora del CRAI, Judit Casals; el president executiu de Bureau Veritas Espanya i Portugal, José Luis Manglano, i el director de Vida Associativa i Coneixement del CEG, Miquel Romero.

En la seva intervenció, el rector de la UB, Joan Elias, ha destacat el CRAI com a exemple per a la resta de la institució. «En el procés de transformació i de millora que hem de viure les universitats, lʼexperiència del CRAI ens demostra que és possible aconseguir una gestió excel·lent en la funció pública», ha assegurat. El rector ha recordat el camí recorregut per arribar fins aquí: «Des que el 2011 un procés dʼautoavaluació del CRAI va posar de manifest la necessitat de millorar el procés de gestió, sʼha avançat molt», ha afirmat. «Lʼadopció del model EFQM —ha explicat— ens ha permès avaluar els punts forts i els punts febles; identificar camins cap a la millora i, en definitiva, reflexionar sobre la nostra pròpia gestió». En aquest punt, ha tingut paraules dʼagraïment per a totes les persones implicades en el procés: «Molt especialment a tot el personal del CRAI per la seva dedicació i esforç durant aquests anys, perquè sense ells aquesta aposta per la recerca de la millora contínua i el compromís amb els usuaris no hauria estat possible». El rector ha conclòs la seva intervenció subratllant que «això no és un final, només una etapa: lʼimportant no és en aquest cas el resultat, sinó el camí».

Per la seva banda, José Luis Manglano, president executiu de Bureau Veritas per a Espanya i Portugal, ha assenyalat que «el CRAI de la Universitat de Barcelona sʼha transformat i ha evolucionat cada dia fins a esdevenir un model, un dels referents del sector. Ara forma part dʼun club selecte: el de les organitzacions excel·lents EFQM 500+». «Destaco com a valor fonamental les persones —ha remarcat—, les quals, a través de les seves necessitats i inquietuds, empenyen les organitzacions des de dins i des de fora per a la seva transformació i innovació contínues».

Per Miquel Romero, director de Vida Associativa i Coneixement del CEG, «la tasca realitzada al llarg dʼaquests últims anys per lʼequip de la Universitat de Barcelona per portar la gestió del CRAI a les màximes cotes dʼexcel·lència en gestió sʼha vist recompensada, després dʼuna exigent avaluació externa duta a terme per lʼequip de Bureau Veritas i el Club Excel·lència en Gestió, amb el major nivell possible de reconeixement: el Segell dʼExcel·lència Europea EFQM 500+».

Finalment, la directora del CRAI, Judit Casals, ha assegurat que «rebre aquest segell és important sobretot perquè és un reconeixement extern, però encara ho és més la posada en pràctica de la gestió per processos, que ens ajuda a millorar i fer visible el valor que el CRAI aporta a la UB». «Som una peça més en lʼengranatge de la Universitat que contribueix a la millora de la formació de lʼalumnat i a lʼactivitat investigadora del professorat», ha manifestat.

El CRAI, camí a lʼexcel·lència

El 2004, davant la necessitat dʼadaptar les biblioteques universitàries al nou espai europeu dʼeducació superior (EEES) i a lʼespai europeu de recerca (EER), la Biblioteca de la Universitat de Barcelona va donar pas al Centre de Recursos per a lʼAprenentatge i la Investigació (CRAI). La missió del CRAI és donar suport a la docència, lʼaprenentatge, la recerca i la formació integral de les persones; facilitar lʼaccés als recursos dʼinformació i difondreʼls, així com col·laborar en els processos de creació de coneixement amb la voluntat de contribuir a la consecució dels objectius acadèmics i científics del conjunt de la Universitat de Barcelona. Amb aquesta finalitat, el CRAI posa a disposició de tots els membres de la comunitat universitària, i de la societat en general, setze biblioteques i set unitats transversals.

El CRAI disposa dʼun dels fons patrimonials més importants de tot lʼEstat, i també dels recursos dʼinformació especialitzats en els ensenyaments que sʼimparteixen en aquesta Universitat, així com dʼun Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal. En un món en canvi constant, treballa amb capacitat dʼadaptació, cooperació i evolució, i amb una clara vocació per lʼexcel·lència i la innovació per oferir el millor servei. És membre del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) i de la Xarxa de Biblioteques Universitàries (REBIUN).