El cos en el mercat global, tema del seminari anual de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona

X Seminari sobre la Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans de la UNESCO: “Pràctiques transnacionals: el cos humà en el mercat global”.
X Seminari sobre la Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans de la UNESCO: “Pràctiques transnacionals: el cos humà en el mercat global”.
Recerca
(15/02/2016)

Aquest dijous, 18 de febrer, tindrà lloc a lʼAula Magna de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (c. Casanova, 143) el X Seminari sobre la Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans de la UNESCO: “Pràctiques transnacionals: el cos humà en el mercat global”.

X Seminari sobre la Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans de la UNESCO: “Pràctiques transnacionals: el cos humà en el mercat global”.
X Seminari sobre la Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans de la UNESCO: “Pràctiques transnacionals: el cos humà en el mercat global”.
Recerca
15/02/2016

Aquest dijous, 18 de febrer, tindrà lloc a lʼAula Magna de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (c. Casanova, 143) el X Seminari sobre la Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans de la UNESCO: “Pràctiques transnacionals: el cos humà en el mercat global”.

Aquesta edició del seminari, organitzat per lʼObservatori de Bioètica i Dret - Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona, tractarà, des dʼuna perspectiva interdisciplinària, sobre pràctiques en reproducció humana: des de lʼaccés a tècniques de reproducció assistida fins als ventres de lloguer, passant pel turisme i el tràfic a lʼentorn del trasplantament dʼòrgans i teixits, la genètica directa al consumidor i el paper dʼinstitucions i comitès dʼètica respecte a les pràctiques transnacionals de recerca amb humans (incloent-hi mostres biològiques i dades). En resum, la jornada vol determinar quina part hi ha de mercantilització en tots aquests àmbits. 

Presentació del llibre Morir en libertad


Al final de la jornada es presentarà el llibre Morir en libertad, coordinat pel Dr. Albert Royes, un nou títol de la Col·lecció de Bioètica de Publicacions i Edicions de la UB, en què diferents especialistes reflexionen sobre el tema, sempre polèmic, del dret a una mort digna. El llibre aporta arguments a favor de la despenalització de lʼeutanàsia i el suïcidi assistit, com a drets fonamentals que lʼEstat hauria de garantir als ciutadans dʼacord amb la tendència de la major part dels països del nostre entorn.

Albert Royes i Qui, catedràtic de Filosofia i antic professor dʼÈtica Mèdica a la Universitat de Barcelona, és membre de lʼObservatori de Bioètica i Dret i professor i coordinador del màster de Bioètica i Dret. També és secretari de la Comissió de Bioètica de la Universitat i membre del Comitè dʼÈtica Assistencial de lʼHospital Clínic de Barcelona.