El conseller Mascarell visita el Centre de Digitalització de la UB

Acompanyat del rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez, Mascarell ha pogut comprovar de primera mà que el centre està dotat d’un equipament d’última tecnologia.
Acompanyat del rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez, Mascarell ha pogut comprovar de primera mà que el centre està dotat d’un equipament d’última tecnologia.
Institucional
(05/05/2014)

Aquesta tarda, el conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Ferran Mascarell, ha visitat el Centre de Digitalització de la Universitat de Barcelona (CEDI), un espai al servei de la comunitat universitària destinat a fer feines de digitalització a gran escala. Acompanyat del rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez, Mascarell ha pogut comprovar de primera mà que el centre està dotat dʼun equipament dʼúltima tecnologia. De moment, els llibres digitalitzats, que formen part del fons patrimonial de la UB, provenen del CRAI Biblioteca de Reserva i del CRAI Biblioteca de Medicina. Actualment, hi ha digitalitzats al voltant de 1.500 llibres.

Acompanyat del rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez, Mascarell ha pogut comprovar de primera mà que el centre està dotat d’un equipament d’última tecnologia.
Acompanyat del rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez, Mascarell ha pogut comprovar de primera mà que el centre està dotat d’un equipament d’última tecnologia.
Institucional
05/05/2014

Aquesta tarda, el conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Ferran Mascarell, ha visitat el Centre de Digitalització de la Universitat de Barcelona (CEDI), un espai al servei de la comunitat universitària destinat a fer feines de digitalització a gran escala. Acompanyat del rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez, Mascarell ha pogut comprovar de primera mà que el centre està dotat dʼun equipament dʼúltima tecnologia. De moment, els llibres digitalitzats, que formen part del fons patrimonial de la UB, provenen del CRAI Biblioteca de Reserva i del CRAI Biblioteca de Medicina. Actualment, hi ha digitalitzats al voltant de 1.500 llibres.

El CEDI disposa dʼuna sala de treball, una zona dʼemmagatzematge, un espai per a reunions i demostracions, la sala per a lʼescaneig i una cambra fosca. Actualment, lʼequip dʼescaneig del CEDI es compon de dos escàners aeris manuals dʼalta qualitat, un escàner dʼalimentació contínua, un escàner per a radiografies dentals, un escàner de diapositives i una càmera digital per a materials de gran format. A més, es dóna el cas que el centre disposa també dʼun escàner automàtic per a llibres que no té cap altra universitat dʼEspanya. Sʼutilitza un equip o altre en funció de la tipologia, la mida i lʼestat de conservació del document. Els escàners poden treballar a diferents resolucions, que varien dels 300 als 600 punts per polzada (ppp). Aquest valor dependrà del tipus de digitalització i lʼús que se nʼhagi de fer, perquè a més resolució gràfica, més qualitat dʼimatge i més pes de lʼarxiu. Amb els escàners manuals es poden digitalitzar fins a 4.800 pàgines diàries. Lʼescàner automàtic permet fer al voltant de deu llibres diaris, en unes sis hores de treball real, que són aproximadament 4.000 pàgines digitalitzades.

Actualment, es treballa en la digitalització del fons patrimonial del Centre de Recursos per a lʼAprenentatge i la Investigació (CRAI) amb dues línies dʼactuació: la de generar un fitxer per posar-lo a lʼabast dels usuaris i la de crear dues còpies digitals per preservar el document. Així mateix, atesa la capacitat de digitalització del centre, el CEDI dóna servei de manera simultània a diversos projectes de la UB. Pot digitalitzar material divers imprès o manuscrit fins una mida màxima dʼA0 (841 x 1.189 mm), originals i còpies fotogràfiques en blanc i negre i en color, així com radiografies dentals, cartells, mapes, diapositives o negatius fotogràfics, entre dʼaltres.

Per al control de qualitat i el processament posterior de les imatges, es disposa de tres estacions de treball amb monitors dʼalta gamma equipades amb programari especialitzat i de dos discos NAS per emmagatzemar els fitxers resultants. Tots els monitors que sʼutilitzen estan calibrats segons la il·luminació de lʼespai per visualitzar correctament les imatges digitals sense distorsió dels colors.

Des del CEDI es poden oferir altres serveis, com ara lʼassessorament en el procés de digitalització, la generació de còpies dels arxius digitals en CD-ROM, DVD o disc dur, la incorporació dʼuna marca dʼaigua a la imatge digital, lʼextracció de metadades tècniques de fitxers amb vista a integrar-les en sistemes de consulta o de preservació a llarg termini, la transformació i integració dʼesquemes de metadades, o la realització de proves de qualitat.