El conseller Josep Huguet mostra el seu suport al projecte HUBc en la recta final per optar a campus d'excel·lència internacional

Representants de les prop de trenta entitats agregades al projecte
Representants de les prop de trenta entitats agregades al projecte
(22/09/2010)

En lʼacte de presentació del Health University of Barcelona Campus (HUBc), que ha tingut lloc avui, 22 de setembre, i ha estat presidit pel rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez, el conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, ha mostrat el seu suport a aquest projecte, que properament es presentarà al Ministeri dʼEducació en la segona fase per optar a ser campus dʼexcel·lència internacional.

Representants de les prop de trenta entitats agregades al projecte
Representants de les prop de trenta entitats agregades al projecte
22/09/2010

En lʼacte de presentació del Health University of Barcelona Campus (HUBc), que ha tingut lloc avui, 22 de setembre, i ha estat presidit pel rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez, el conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, ha mostrat el seu suport a aquest projecte, que properament es presentarà al Ministeri dʼEducació en la segona fase per optar a ser campus dʼexcel·lència internacional.

En la primera fase de selecció, que es va fer al juliol, el HUBc va ser el projecte més ben valorat per la comissió tècnica del Programa Campus dʼExcel·lència Internacional.Segons el rector, Dr. Dídac Ramírez: «El HUBc representa la col·laboració publico-privada, pel benefici de tots i per lʼavenç del coneixement, que té lʼobjectiu comú de la salut de les persones». Per la seva banda, el conseller Huguet ha traslladat el suport al projecte des del Govern de la Generalitat i ha destacat «la feina dʼacumulació de forces» que sʼha fet en aquest projecte, que espera que pugui servir per millorar lʼeficiència dels recursos dʼaquest sector en època de crisi. Durant lʼacte, el delegat del rector per a la proposta de campus d'excel·lència internacional de la convocatòria 2010, Josep Samitier, ha fet la presentació del projecte, concebut amb un alt grau dʼespecialització en salut amb lʼobjectiu que esdevingui el motor dʼuna transformació, territorial, econòmica i social. La UB ja compta amb un campus dʼexcel·lència internacional: el Barcelona Knowledge Campus (BKC), que es va concedir en la convocatòria del 2009.

En aquest acte també han assistit representants dʼuna part de les prop de trenta entitats agregades al projecte: Miquel Gómez, secretari dʼEstratègia i Coordinació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya; Manel Balcells, president de la Comissió Executiva de Biocat; Ignasi Cardelús, delegat de Presidència i Relacions Institucionals de l'Ajuntament de Barcelona; Jordi Petit, delegat de lʼAjuntament de lʼHospitalet de Llobregat; Dr. Xavier Corbella, director gerent de lʼHospital de Bellvitge; Dr. Raimon Belenes, director general de lʼHospital Clínic de Barcelona; Jordi Ramentol, director general de Ferrer Internacional, i Dr. Luis Calvo, coordinador institucional de la delegació del CSIC a Catalunya, així com Joaquim Coello, president del Consell Social de la UB. Posteriorment, ha tingut lloc la constitució del consell plenari del HUBc amb la representació de les entitats agregades.
 
Health University of Barcelona Campus (HUBc)
El HUBc aplega quatre centres docents i sis hospitals, que en total aglutinen prop de 12.000 professionals dedicats a la salut, entre investigadors, docents, personal sanitari i els 8.000 alumnes de diferents titulacions (graus, postgraus i màsters) que sʼestan formant en aquest camp. El nou campus, que rep un ampli suport dʼinstitucions públiques i privades, es planteja com un projecte de conversió cap a lʼexcel·lència internacional que es proposa, en definitiva, consolidar un motor de desenvolupament econòmic sostenible, avançar en la transformació territorial i promoure un model compromès amb lʼentorn social que inclogui també lʼaposta per la innovació i el coneixement en lʼàmbit de la salut com a puntals per millorar la salut de les persones davant dels reptes que presenten les noves necessitats globals. Aquesta aliança estratègica amb el sector productiu incentiva alhora una alta capacitat dʼinternacionalització i excel·lència. En aquest sentit, la principal força del HUBc és lʼelevat grau dʼespecialització en lʼàmbit de la salut, que aportarà també capacitat dʼatracció de talent.
 
El HUBc és una iniciativa de formació, recerca i transferència de coneixement que inclou totes les disciplines de les ciències de la salut. Aquesta agregació té com a finalitat coordinar, dinamitzar i promoure la biomedicina, la biotecnologia i les tecnologies mèdiques amb lʼobjectiu de millorar la qualitat de vida de la població. El programa que sʼha presentat inclou, entre altres propostes, la construcció dʼun parc de recerca (BioPol Research Institutes), la creació dʼun centre que concentrarà tota lʼoferta de màsters i postgraus en ciències de la salut (Health High School), i també la dʼun centre de demostració en ciències de la salut (Health Meeting Point). Així mateix, en el camp de la transformació territorial, sʼha plantejat una proposta per incorporar al campus la formació professional en salut.
 
Lʼentorn del HUBc és un espai en què se sumaran les capacitats de dues ciutats (Barcelona i lʼHospitalet de Llobregat) a partir de tres eixos principals: el campus de Medicina - Clínic August Pi i Sunyer, juntament amb lʼHospital de Sant Joan de Déu; el campus Ciències de la Salut de Bellvitge i el Biopol de lʼHospitalet de Llobregat (BiopolʼH), i finalment la Zona Franca. Al campus sʼofereixen més de trenta titulacions entre graus, postgraus i màsters, i ara com ara sʼestan duent a terme prop de cinc-cents assaigs clínics i una mitjana de cent vint tesis doctorals a lʼany, com a dades destacables i que justifiquen la fortalesa dʼun campus com aquest.
 
Dʼaltra banda, una trentena dʼentitats de lʼàmbit públic i privat han manifestat el suport a aquesta iniciativa, entre les quals hi ha el Departament dʼInnovació, Universitats i Empresa i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments de Barcelona i de lʼHospitalet de Llobregat, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, la BioRegió de Catalunya, el Consorci Biopol de lʼHospitalet de Llobregat (BiopolʼH), lʼInstitut dʼInvestigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), lʼInstitut dʼInvestigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), el Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB), lʼInstitut dʼInvestigacions Biomèdiques de Barcelona del Consell Superior dʼInvestigacions Científiques (IIBB-CSIC), lʼInstitut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), lʼInstitut de Ciències Fotòniques (ICFO), lʼHospital Universitari de Bellvitge, lʼHospital Clínic de Barcelona, el Consorci Sanitari Integral (CSI), lʼInstitut Català dʼOncologia (ICO), lʼInstitut de Diagnosi per la Imatge (IDI), lʼHospital Universitari Mútua de Terrassa, lʼHospital de Sant Joan de Déu, el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, la Fundació Sant Joan de Déu, Catalonia Bio, la Federació Espanyola dʼEmpreses de Tecnologia Sanitària (FENIN), Ferrer Internacional, lʼAssociació Empresarial de lʼHospitalet i el Baix Llobregat (AEBALL) i el Fòrum Empresarial del Llobregat.
 
El BKC, primer campus dʼexcel·lència internacional
El projecte Barcelona Knowledge Campus (BKC), que promouen la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya, va rebre el reconeixement com a millor campus dʼexcel·lència internacional en lʼedició anterior. Des dʼaquest reconeixement fins ara, el BKC sʼha anat consolidant i en la darrera convocatòria del Ministeri dʼEducació li han estat atorgats 540.400 euros per a diferents projectes del campus.