El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona aprova lʼadhesió al Pacte Nacional pel Referèndum

 
 
Institucional
(12/07/2017)

Avui, el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona ha votat la proposta dʼadhesió al Pacte Nacional pel Referèndum. La proposta dʼacord ha estat presentada per un grup de 17 persones del personal dʼadministració i serveis, del personal docent i investigador i del col·lectiu d'estudiants que formen part del Consell de Govern. El resultat de la votació ha estat de 24 vots a favor, 13 vots en contra, 2 vots en blanc i 2 vots nuls. Aquest acord del Consell de Govern especifica que dona suport a les iniciatives realitzades fins ara en el marc del Pacte Nacional pel Referèndum.

 
 
Institucional
12/07/2017

Avui, el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona ha votat la proposta dʼadhesió al Pacte Nacional pel Referèndum. La proposta dʼacord ha estat presentada per un grup de 17 persones del personal dʼadministració i serveis, del personal docent i investigador i del col·lectiu d'estudiants que formen part del Consell de Govern. El resultat de la votació ha estat de 24 vots a favor, 13 vots en contra, 2 vots en blanc i 2 vots nuls. Aquest acord del Consell de Govern especifica que dona suport a les iniciatives realitzades fins ara en el marc del Pacte Nacional pel Referèndum.

El grup de membres del Consell de Govern que ha promogut lʼacord ha recordat que les universitats catalanes ja van expressar lʼoctubre del 2012 la seva adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir a través de lʼAssociació Catalana dʼUniversitats Públiques (ACUP) i que el Claustre de la Universitat de Barcelona va decidir el 17 de desembre del 2013 donar suport a la consulta del 9 de novembre del 2014.

Aprovació de lʼoferta pública dʼocupació

El Consell de Govern també ha donat el vistiplau a lʼoferta pública dʼocupació parcial de places del personal docent i investigador. Concretament, es convocaran 11 places de professorat agregat destinades a la contractació de personal investigador doctor que hagi finalitzat el programa Ramón y Cajal. També sʼha aprovat la convocatòria de 29 places de professorat lector tenure track incloses en el Programa Serra Húnter. La vicerectora de Personal Docent i Investigador, Mercè Pallàs, ha informat que en aquests moments sʼestà negociant amb la Direcció General dʼUniversitats la convocatòria de 59 places més de professorat titular, agregat i de promoció.