El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona aprova la reorganització departamental

Escut de la Universitat de Barcelona.
Escut de la Universitat de Barcelona.
Institucional
(27/01/2016)

Sense cap vot en contra, amb 39 vots a favor i 6 abstencions, el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, reunit en sessió extraordinària, ha fet avui un pas decisiu en el procés de reforma dʼestructures i organització administrativa de la Universitat, amb lʼaprovació de la reducció, en un 44 %, dels departaments de la institució, de manera que passarà dels 106 actuals a 59.

Escut de la Universitat de Barcelona.
Escut de la Universitat de Barcelona.
Institucional
27/01/2016

Sense cap vot en contra, amb 39 vots a favor i 6 abstencions, el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, reunit en sessió extraordinària, ha fet avui un pas decisiu en el procés de reforma dʼestructures i organització administrativa de la Universitat, amb lʼaprovació de la reducció, en un 44 %, dels departaments de la institució, de manera que passarà dels 106 actuals a 59.

Aquesta mesura representarà un estalvi econòmic en complements de càrrecs de 400.000 euros anuals, que amb els incentius de finançament addicional aportats per la Generalitat de Catalunya, augmenten un 25 % els recursos dels departaments. La reorganització departamental fomenta la transversalitat docent i la potenciació de línies de recerca conjuntes, que afavorirà lʼatracció de recursos i el posicionament internacional de la Universitat. En cap cas, la reforma comporta cap reducció de plantilla.

El rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, sʼha mostrat molt satisfet per lʼacord del Consell de Govern: «Lʼaprovació dʼavui és el final dʼun procés participatiu de dos anys que ha tingut la generositat, la responsabilitat i el sentit institucional dels membres de la comunitat universitària, als quals cal agrair especialment tota la seva implicació». Ramírez ha destacat: «Avui és un dia important i positiu per a la institució, tal com han fet notar diferents membres del Consell de Govern».

Per la seva banda, el vicerector dʼEstructures i Governança, David Vallespín, ha apuntat que la reorganització dels departaments «permetrà als centres, amb estructures homologables internacionalment i en exercici de la seva autonomia universitària, afrontar els seus plans estratègics de futur».

Lʼaprovació departamental dʼavui suposa un pas necessari i definitiu en un procés que culminarà amb lʼagrupació pendent dels centres que es preveia en lʼacord del Consell de Govern del passat 20 dʼabril del 2015 i amb la corresponent reforma administrativa de la Universitat.