El Consell de Govern de la UB aprova la creació de les ʻspin-offʼ Advanced Nanotechnologies i Endoasic Technologies

(08/02/2012)

El Consell de Govern de la UB ha aprovat en la reunió del 7 de febrer, la creació de dues noves empreses derivades (spin-off): Advanced Nanotechnologies i Endoasic Technologies.

08/02/2012

El Consell de Govern de la UB ha aprovat en la reunió del 7 de febrer, la creació de dues noves empreses derivades (spin-off): Advanced Nanotechnologies i Endoasic Technologies.

Advanced Nanotechnologies desenvoluparà en els propers quatre anys un tractament de superfície molt innovador que es podrà aplicar en el sector de lʼautomoció, entre dʼaltres. La nova firma ha estat impulsada per Enric Bertran, professor titular del Departament de Física Aplicada i Òptica de la UB i responsable del Grup de Recerca Consolidat de Física i Enginyeria de Materials Amorfs i Nanoestructures (FEMAN). També hi participen Esther Pascual i José Luis Andújar, professors titulars del mateix Departament i membres del mateix grup de recerca i de lʼInstitut de Nanociència i de Nanotecnologia (IN2UB), així com Antonio Onteniente, llicenciat en Física per la UB que actualment és soci director de lʼempresa Ontledge SL i que té una llarga experiència en el sector de lʼautomoció com a cap de projectes internacionals.

La importància del sector en què treballarà Advanced Nanotechnologies es fa palès amb dades com ara que lʼany 2010 es van fabricar globalment 78 milions de vehicles entre turismes i vehicles comercials. El mercat automobilístic creix un 3,5 % des de lʼany 1997.

Per la seva banda, Endoasic Technologies ha de desenvolupar al llarg dels dos propers anys els xips EndoD i EndoS, per integrar-los en càpsules endoscòpiques de cribratge i diagnòstic clínic de càncer gastrointestinal. Aquests elements, actualment no disponibles al mercat, podrien arribar a substituir els endoscopis gastrointestinals. Lʼany 2009, només als Estats Units, el mercat dʼaquests endoscopis va ser de 227 milions de dòlars. Les càpsules que incorporin els xips dʼEndoasic Technologies portaran al mercat la capacitat dʼexploració activa i intuïtiva a un cost més reduït (tenen un cost comparable al dʼuna endoscòpia clàssica).

Endoasic Technologies ha estat impulsada per Àngel Diéguez, professor titular del Departament dʼElectrònica de la Facultat de Física i responsable del Grup de Disseny Microelectrònic, el qual pertany al Grup de Recerca Consolidat de Sistemes dʼInstrumentació i Comunicació (SIC).  També participen en aquesta empresa Anna Maria Vilà, professora titular del mateix Departament i membre del Grup de Recerca Consolidat de Materials Electrònics i Energia (M-2E), i el doctorand Oscar Alonso, membre de lʼequip de Diéguez. Endoasic Technologies ha guanyat el segon premi BioEmprenedor XXI 2011, una distinció de referència en el sector promoguda conjuntament per Biocat, la Caixa, la Cambra de Comerç, la Fundació Genoma España i Barcelona Activa.

Després dʼobtenir el dictamen favorable de la Fundació Bosch i Gimpera (FBG), la Comissió de Recerca del Consell Social de la UB va emetre els informes favorables a la creació dʼaquestes empreses al Consell de Govern, seguint la normativa interna de la Universitat en relació amb la creació dʼempreses de base tecnològica. El Consell de Govern ha valorat molt positivament que ambdues centrin lʼactivitat en sectors dʼalt impacte social. Després de lʼaprovació avui per part del Consell de Govern, ja es podran constituir les empreses en les properes setmanes.

LʼFBG ha donat suport als projectes de les dues empreses a lʼhora de definir el pla de negoci. Així mateix, els donarà assessorament en els futurs contractes de transferència de tecnologia que se signin en el moment en què siguin creades. LʼFBG és el centre de transferència de coneixement, tecnologia i innovació del Grup UB. Sol•licita entre 22 i 25 patents anuals i crea entre dues i cinc empreses tecnològiques a lʼany. LʼFBG és el trampolí tecnològic de la UB i té el suport dʼACC1Ó, lʼagència de la Generalitat de Catalunya que impulsa la competitivitat de les empreses catalanes.