El Consell de Govern aprova un increment del 4,3 % en el pressupost de la Universitat de Barcelona

 
 
Institucional
(17/12/2018)

El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, reunit en sessió extraordinària, ha aprovat avui, amb 32 vots a favor i 3 en blanc, el pressupost de la Universitat de Barcelona per a lʼany 2019, que puja fins a 386,1 milions dʼeuros, un 4,3 % més respecte al del 2018, que era de 370,6 milions dʼeuros. Els comptes de la UB continuen presentant un equilibri pressupostari entre ingressos i despeses. Ara, el Consell Social de la UB haurà de ratificar aquests pressupostos el dijous 20 de desembre.

 
 
Institucional
17/12/2018

El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, reunit en sessió extraordinària, ha aprovat avui, amb 32 vots a favor i 3 en blanc, el pressupost de la Universitat de Barcelona per a lʼany 2019, que puja fins a 386,1 milions dʼeuros, un 4,3 % més respecte al del 2018, que era de 370,6 milions dʼeuros. Els comptes de la UB continuen presentant un equilibri pressupostari entre ingressos i despeses. Ara, el Consell Social de la UB haurà de ratificar aquests pressupostos el dijous 20 de desembre.

La partida dʼingressos inclou el previsible augment del finançament provinent de la Generalitat de Catalunya, que passa de 214 a 226 milions dʼeuros, un 5,6 % més. Els ingressos finalistes són una altra partida que sʼha incrementat, en passar de 32 a 34 milions dʼeuros.

Pel que fa a lʼapartat de despeses, la UB augmenta respecte al 2019 el capítol de personal fins als 263,8 milions dʼeuros, un 4,2 % més que el 2018. Aquesta diferència respon als increments retributius que sʼhan realitzat durant el darrer any. Altres augments els representen les inversions, que passen de 12,4 a 13,6 milions dʼeuros, i les despeses amb finançament finalista, que pugen fins als 34,3 milions dʼeuros.

El rector de la Universitat de Barcelona, Joan Elias, ha apuntat que lʼaportació prevista de la Generalitat de Catalunya —226,3 milions dʼeuros— continua sense cobrir la despesa de personal, 263,8 milions dʼeuros. El gerent, Josep Oriol Escardíbul, també ha insistit en aquest aspecte i ha assenyalat que hi ha un decalatge de 37 milions dʼeuros que ha de cobrir la UB amb altres partides, ja que la Generalitat només arriba al 89 % de les despeses de personal. Això suposa una limitació important en la gestió econòmica de la UB, ha indicat Escardíbul.