El Consell de Govern aprova lʼoferta pública dʼocupació del personal docent i investigador i del personal dʼadministració i serveis

Universitat de Barcelona.
Universitat de Barcelona.
Institucional
(20/10/2017)

El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona ha aprovat avui, en sessió ordinària, lʼoferta pública dʼocupació del personal docent i investigador (PDI) i del personal dʼadministració i serveis (PAS) de la Universitat de Barcelona dʼaquest any 2017. Lʼoferta pública de PDI està condicionada a lʼaprovació, per part de la Generalitat de Catalunya, del capítol 1 de la UB. En lʼàmbit del PAS, la Universitat de Barcelona podrà convocar 73 places, que es dividiran de la manera següent: 67 llocs corresponents a la taxa de reposició del PAS, 5 places de caràcter estructural i 1 lloc de la taxa de reposició de PDI que sʼacumula a la taxa de reposició del PAS.

 

 

Universitat de Barcelona.
Universitat de Barcelona.
Institucional
20/10/2017

El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona ha aprovat avui, en sessió ordinària, lʼoferta pública dʼocupació del personal docent i investigador (PDI) i del personal dʼadministració i serveis (PAS) de la Universitat de Barcelona dʼaquest any 2017. Lʼoferta pública de PDI està condicionada a lʼaprovació, per part de la Generalitat de Catalunya, del capítol 1 de la UB. En lʼàmbit del PAS, la Universitat de Barcelona podrà convocar 73 places, que es dividiran de la manera següent: 67 llocs corresponents a la taxa de reposició del PAS, 5 places de caràcter estructural i 1 lloc de la taxa de reposició de PDI que sʼacumula a la taxa de reposició del PAS.

 

 

Un altre dels punts del dia ha estat donar el vistiplau a la proposta de conveni entre la Diputació de Barcelona i la UB pel que fa a lʼús de lʼedifici Espinalb del recinte de Mundet per part de la Universitat. Aquest edifici serà la seu de la futura Clínica Psicològica Universitat de Barcelona (CPUB).

 

El Consell de Govern també ha donat suport a la proposta del Vicerectorat de Recerca dʼatorgar una dotació addicional per als investigadors Ramón y Cajal de la UB. Concretament, es disposarà de 40.000 euros addicionals que rebran els beneficiaris dʼaquestes ajudes en anualitats idèntiques al llarg dels cinc anys de contracte mentre mantinguin la seva vinculació amb la UB. Aquesta quantitat és complementària a la que reben del Ministeri dʼEconomia, Indústria i Competitivitat i pretén ajudar a atraure talent investigador a la Universitat i rejovenir el personal docent i investigador. Podran rebre aquesta dotació tots els investigadors incorporats a partir de lʼ1 dʼoctubre del 2017.

 

Creació de la Comissió dʼIgualtat

 

La vicerectora dʼIgualtat i Acció Social, Maite Vilalta, ha informat de la creació de la Comissió dʼIgualtat de la Universitat de Barcelona, que té com a objectius, entre dʼaltres, vetllar pel compliment de la legislació vigent en matèria d'igualtat efectiva, i impulsar i supervisar polítiques universitàries de prevenció. La Comissió, que estarà presidida per la vicerectora, tindrà com a membres la direcció de la Unitat dʼIgualtat, les presidències de les Comissions dʼIgualtat de centre, i membres de PAS, PDI i estudiants.

 

Posada en marxa de la Comissió dʼÈtica

Durant el seu informe, el rector Joan Elias ha explicat que el dimarts 24 dʼoctubre es constituirà oficialment la Comissió dʼÈtica de la UB, presidida per Norbert Bilbeny, catedràtic dʼÈtica de la UB. Un dels primers objectius de la Comissió serà crear codis de bones pràctiques en àmbits com el de la recerca. El vicerector dʼOrganització i PAS, Rafa Martínez, ha explicat el nou marc organitzatiu dels òrgans de govern de la Universitat de Barcelona, uns canvis que seran comunicats en breu a través de la intranet de la Universitat de Barcelona.

El rector també ha donat detalls en el seu informe de les línies estratègiques que recollirà el Pla de gestió de lʼequip de govern per a lʼany 2017-2018, document que es donarà a conèixer durant les properes setmanes. Així mateix, sʼha informat de la imminent posada en marxa de la nova intranet de PAS i PDI el dijous 26 dʼoctubre.

 

Complexitat de la situació política catalana

El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona ha debatut avui sobre la situació política de Catalunya, que molts membres han coincidit a assenyalar com a «complexa». El rector Joan Elias ha donat explicacions sobre el seu posicionament durant les últimes setmanes, que es pot resumir com «una aposta pel diàleg per resoldre un problema que és de caràcter polític». Elias ha afirmat que la Universitat de Barcelona té lʼobligació de mantenir la neutralitat i dʼajudar a intentar desencallar una situació que no es resoldrà per la via de la imposició.

 

Durant el torn obert de paraules, alguns membres del Consell de Govern han fet diferents valoracions del conflicte polític. Malgrat que tothom ha coincidit a apuntar la dificultat a lʼhora de posicionar-se en un moment en què les pressions estan a lʼordre del dia, alguns han explicitat que han trobat mancances en el posicionament de la Universitat de Barcelona durant les darreres setmanes, i dʼaltres sʼhan mostrat reconeguts en lʼaposta que ha fet lʼequip de govern enmig dʼaquest conflicte. Finalment, sʼha confiat que es podrà trobar una sortida dialogada a lʼactual situació en què està immersa Catalunya.