El Consell de Govern aprova la nova denominació de la Facultat de Farmàcia i els primers plans dʼordenació de les estructures administratives

Escut de la Universitat de Barcelona.
Escut de la Universitat de Barcelona.
Institucional
(15/02/2016)

El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona ha aprovat avui la nova denominació de la Facultat de Farmàcia, que canvia el nom i es converteix en Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació. La modificació respon a lʼorientació farmacèutica i alimentària del centre, que ja imparteix, des de fa anys, tres graus, un de Farmàcia i dos de lʼàmbit alimentari. A més, un dels cinc departaments del centre sʼubicarà al campus de lʼAlimentació de Torribera, el de Nutrició, Ciències de lʼAlimentació i Gastronomia. El degà de Farmàcia, Joan Esteve de Sagrera, ha manifestat la seva satisfacció per aquesta decisió.

El Consell de Govern també ha aprovat els primers plans dʼordenació de les estructures administratives i de gestió de les administracions del campus de Mundet, de la Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació i de la Facultat de Dret. La vicerectora dʼAdministració i Organització, Carme Panchón, ha reiterat que es mantenen íntegrament tots els efectius dels centres. 

Escut de la Universitat de Barcelona.
Escut de la Universitat de Barcelona.
Institucional
15/02/2016

El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona ha aprovat avui la nova denominació de la Facultat de Farmàcia, que canvia el nom i es converteix en Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació. La modificació respon a lʼorientació farmacèutica i alimentària del centre, que ja imparteix, des de fa anys, tres graus, un de Farmàcia i dos de lʼàmbit alimentari. A més, un dels cinc departaments del centre sʼubicarà al campus de lʼAlimentació de Torribera, el de Nutrició, Ciències de lʼAlimentació i Gastronomia. El degà de Farmàcia, Joan Esteve de Sagrera, ha manifestat la seva satisfacció per aquesta decisió.

El Consell de Govern també ha aprovat els primers plans dʼordenació de les estructures administratives i de gestió de les administracions del campus de Mundet, de la Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació i de la Facultat de Dret. La vicerectora dʼAdministració i Organització, Carme Panchón, ha reiterat que es mantenen íntegrament tots els efectius dels centres. 

El nou model aprovat té com a finalitats focalitzar el suport de la gestió en activitats com la docència, la recerca i la transferència de coneixement; diferenciar lʼatenció als estudiants de grau i màster del servei al professorat; especialitzar la gestió i promoció de la recerca; potenciar la projecció internacional, o millorar la qualificació i l'especialització del PAS, entre dʼaltres. Els plans també creen nous perfils competencials, com ara la planificació academicodocent, la gestió de projectes de recerca i internacionals o la gestió de la qualitat i de la informació, entre dʼaltres. Tant la vicerectora com el gerent de la Universitat de Barcelona, Jordi Codina, han agraït lʼesforç dels centres.

 

III Pla dʼigualtat

La delegada del rector per a la Igualtat de Gènere, Trinidad Donoso, ha presentat lʼavaluació del II Pla dʼigualtat dʼoportunitats entre dones i homes de la Universitat de Barcelona. Donoso ha destacat que la institució ha avançat en lʼobjectiu en aquest terreny, malgrat que encara existeixen algunes carències que cal corregir amb vista a lʼelaboració del III Pla dʼigualtat. Algunes línies dʼacció dʼaquest nou model seran fomentar la implicació de la comunitat universitària, facilitar la implementació i l'avaluació de les mesures i acompanyar-lo dʼun reconeixement normatiu per part de la institució.

El director del Barcelona Institut dʼEmprenedoria (BIE), Jaume Valls, ha presentat també un informe bianual dʼaquesta entitat.

Durant el seu informe, el rector, Dídac Ramírez, ha expressat un sentit record a la figura de Muriel Casals, traspassada aquest cap de setmana, i ha transmès el condol de la Universitat als familiars i amics.

En el Consell de Govern també s'ha aprovat la declaració institucional Quina Universitat volem en la situació actual de Catalunya?