El còlon disposa dʼun mecanisme de seguretat que limita la formació de tumors

Imatge d’un tumor benigne de colon (en verd: cèl·lules mare de l’adenoma).
Imatge d’un tumor benigne de colon (en verd: cèl·lules mare de l’adenoma).
Recerca
(27/06/2014)

El primer pas en el desenvolupament dʼun càncer de còlon és la formació de tumors benignes anomenats adenomes. Es calcula que entre el 30 i el 50 % de les persones més grans de cinquanta anys en desenvoluparan algun. Aquests adenomes o pòlips són les lesions precanceroses que, a força dʼacumular mutacions genètiques al llarg dels anys, poden derivar en un càncer de còlon.

Imatge d’un tumor benigne de colon (en verd: cèl·lules mare de l’adenoma).
Imatge d’un tumor benigne de colon (en verd: cèl·lules mare de l’adenoma).
Recerca
27/06/2014

El primer pas en el desenvolupament dʼun càncer de còlon és la formació de tumors benignes anomenats adenomes. Es calcula que entre el 30 i el 50 % de les persones més grans de cinquanta anys en desenvoluparan algun. Aquests adenomes o pòlips són les lesions precanceroses que, a força dʼacumular mutacions genètiques al llarg dels anys, poden derivar en un càncer de còlon.

Un equip liderat per científics de lʼInstitut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona), encapçalats per lʼinvestigador ICREA Eduard Batlle, ha descobert que el còlon disposa dʼun mecanisme de seguretat per restringir la formació i el creixement dels adenomes. El treball ha estat publicat a la revista Nature Cell Biology el 22 de juny en edició en línia avançada i serà portada del número de juliol.

Els científics han observat que quan es forma un adenoma al còlon creix al mateix temps la producció dʼuna molècula anomenada BMP (bone morphogenetic protein). Lʼestudi explica que lʼacció de BMP limita la capacitat dʼautorenovació de les cèl·lules mare de lʼadenoma, la qual cosa evita que la lesió evolucioni ràpidament.

En aquest estudi també hi han participat experts de la Facultat de Medicina de la UB, lʼHospital Clínic de Barcelona, lʼIDIBAPS i el Centre de Regulació Genòmica (CRG).

Més informació