El Claustre de la Universitat de Barcelona acorda el contingut de lʼEstatut a lʼespera de la votació definitiva

Moment del Claustre durant la jornada del 5 de maig.
Moment del Claustre durant la jornada del 5 de maig.
Institucional
(06/05/2016)

El Claustre de la Universitat de Barcelona va ser convocat de manera extraordinària per als dies 5 i 6 de maig per aprovar la reforma de lʼEstatut de la institució, que data del 2003. Gran part del seu articulat requeria una actualització per adaptar-se a les lleis posteriors.

El text proposat partia amb un ampli consens. Durant el dia dʼahir, el Claustre va debatre i votar 28 esmenes de les aproximadament 200 que sʼhi havien presentat. El 90 % de lʼarticulat proposat per la ponència no va rebre cap esmena o, si en va rebre, aquestes van ser o retirades o transaccionades o acceptades íntegrament. Un 75 % de les esmenes presentades pels claustrals es van acceptar i incorporar al text definitiu que avui sʼhavia de sotmetre a votació. El resultat de les votacions de les 28 esmenes respecten la posició de la ponència.

La manca del quòrum reforçat necessari per donar validesa a la votació definitiva del text articulat proposat ha provocat que sʼhagi suspès lʼacte, una vegada ha finalitzat el límit horari establert en la convocatòria del Claustre. Segons lʼarticle 182.3 de lʼEstatut de la Universitat de Barcelona, per aprovar qualsevol modificació dʼaquesta norma cal disposar dʼuna majoria absoluta: 151 vots a favor dels 300 claustrals que hi ha. En el moment de la votació només hi havia presents 147 claustrals. La mesa del Claustre decidirà ara la continuació del procediment.

 

Moment del Claustre durant la jornada del 5 de maig.
Moment del Claustre durant la jornada del 5 de maig.
Institucional
06/05/2016

El Claustre de la Universitat de Barcelona va ser convocat de manera extraordinària per als dies 5 i 6 de maig per aprovar la reforma de lʼEstatut de la institució, que data del 2003. Gran part del seu articulat requeria una actualització per adaptar-se a les lleis posteriors.

El text proposat partia amb un ampli consens. Durant el dia dʼahir, el Claustre va debatre i votar 28 esmenes de les aproximadament 200 que sʼhi havien presentat. El 90 % de lʼarticulat proposat per la ponència no va rebre cap esmena o, si en va rebre, aquestes van ser o retirades o transaccionades o acceptades íntegrament. Un 75 % de les esmenes presentades pels claustrals es van acceptar i incorporar al text definitiu que avui sʼhavia de sotmetre a votació. El resultat de les votacions de les 28 esmenes respecten la posició de la ponència.

La manca del quòrum reforçat necessari per donar validesa a la votació definitiva del text articulat proposat ha provocat que sʼhagi suspès lʼacte, una vegada ha finalitzat el límit horari establert en la convocatòria del Claustre. Segons lʼarticle 182.3 de lʼEstatut de la Universitat de Barcelona, per aprovar qualsevol modificació dʼaquesta norma cal disposar dʼuna majoria absoluta: 151 vots a favor dels 300 claustrals que hi ha. En el moment de la votació només hi havia presents 147 claustrals. La mesa del Claustre decidirà ara la continuació del procediment.