El Centre de Recerca en Agrigenòmica celebra el seu 15è aniversari

D’esquerra a dreta, Josep M. Monfort, Margarita Arboix, José Luis Riechmann, Arcadi Navarro, Carmen Vela, Francesc Subirada, Domènec Espriu i Víctor Velasco.
D’esquerra a dreta, Josep M. Monfort, Margarita Arboix, José Luis Riechmann, Arcadi Navarro, Carmen Vela, Francesc Subirada, Domènec Espriu i Víctor Velasco.
Institucional
(17/05/2018)

El divendres 11 de maig el Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG), consorci públic integrat per la UB, la UAB, l'IRTA i el CSIC, va celebrar el seu 15è aniversari en una jornada que va consistir en dos actes: un esdeveniment científic i institucional al matí i una sessió a la tarda en què es va debatre al voltant de la ciència i el context en el qual es desenvolupa.

D’esquerra a dreta, Josep M. Monfort, Margarita Arboix, José Luis Riechmann, Arcadi Navarro, Carmen Vela, Francesc Subirada, Domènec Espriu i Víctor Velasco.
D’esquerra a dreta, Josep M. Monfort, Margarita Arboix, José Luis Riechmann, Arcadi Navarro, Carmen Vela, Francesc Subirada, Domènec Espriu i Víctor Velasco.
Institucional
17/05/2018

El divendres 11 de maig el Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG), consorci públic integrat per la UB, la UAB, l'IRTA i el CSIC, va celebrar el seu 15è aniversari en una jornada que va consistir en dos actes: un esdeveniment científic i institucional al matí i una sessió a la tarda en què es va debatre al voltant de la ciència i el context en el qual es desenvolupa.

Lʼacte del matí, que va tenir lloc al CosmoCaixa de Barcelona, es va iniciar amb les intervencions del secretari dʼUniversitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, Arcadi Navarro, i de la secretària dʼEstat de Recerca, Innovació i Desenvolupament, Carmen Vela. Els dos representants van coincidir a destacar que el CRAG és un exemple dʼèxit de la col·laboració entre diferents institucions. Posteriorment, José Luis Riechmann, professor dʼinvestigació ICREA i director del CRAG des de lʼany 2013, va fer un repàs a la situació actual del centre, i va fer un èmfasi especial en la importància de les col·laboracions internacionals i en lʼimpacte que ha suposat per al CRAG el reconeixement de Centre dʼExcel·lència Severo Ochoa.

La ponència «Alimentant el futur: conreant nous horitzons en la investigació vegetal», de Susan McCouch, professora de millora i genètica de plantes de la Universitat de Cornell (EUA) i membre de l'Acadèmia Nacional de Ciències dels Estats Units (NAS), va posar en relleu com la recerca sobre els genomes de les espècies vegetals permet millorar la nostra capacitat dʼobtenir més i millors aliments, i fomenta un ús dels recursos eficient i ecològicament sostenible.

En format de taula rodona, diferents actors implicats en la gènesi del CRAG van fer un repàs de la història del centre, des del Consorci CSIC-IRTA de Genètica Molecular Vegetal —creat el 2003 amb lʼobjectiu dʼapropar la investigació fonamental que es feia al CSIC i la investigació aplicada de l'IRTA— fins lʼactual Centre de Recerca en Agrigenòmica. Amb la mirada cap al futur, quatre investigadores que es van incorporar al CRAG en diferents etapes van parlar sobre les recerques que es duen a terme als laboratoris del centre. La clausura de lʼacte del matí va ser a càrrec dels representants de les institucions que formen el consorci CRAG i la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya.

Durant lʼacte de la tarda, a la Casa Convalescència i amb format de taules rodones, es va reflexionar sobre les relacions entre la ciència, la política i la filosofia. La primera taula va estar formada per persones que tenen o han tingut responsabilitats en lʼestabliment i la gestió de les polítiques científiques, tant a escala autonòmica —Joan Manuel del Pozo i Andreu Mas-Colell— com estatal —Cristina Garmendia i Carmen Vela—. En la segona taula es va crear un debat interessant entre acadèmics amb diferents perspectives filosòfiques sobre la manera en què es desenvolupa i sʼestructura la recerca, així com la necessitat que la ciència tingui en compte els efectes socials que pot produir i la miríada dʼaspectes ètics que planteja.

La jornada va acabar amb una animada conversa sobre la gestió de la recerca entre el director fundador del CRAG, Pere Puigdomènech, i el químic i ex-vicepresident del Govern Espanyol Alfredo Pérez-Rubalcaba.