El catedràtic Mariano Monzó ingressa a la Reial Acadèmia Europea de Doctors amb un discurs sobre recerca oncològica

Mariano Monzó, catedràtic del Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
Mariano Monzó, catedràtic del Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
Institucional
(27/02/2017)

«Història de la malaltia i de la investigació oncològica. Retorn als orígens» és el títol del discurs que va impartir Mariano Monzó, catedràtic del Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona, durant lʼacte dʼingrés com a acadèmic numerari a la Reial Acadèmia Europea de Doctors (RAED), una entitat centenària de prestigi i amb seu a Barcelona. Durant la cerimònia, celebrada aquest febrer, Monzó va ser respost pel també acadèmic Joaquim Gironella, doctor en Medicina i Cirurgia.

Mariano Monzó, catedràtic del Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
Mariano Monzó, catedràtic del Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
Institucional
27/02/2017

«Història de la malaltia i de la investigació oncològica. Retorn als orígens» és el títol del discurs que va impartir Mariano Monzó, catedràtic del Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona, durant lʼacte dʼingrés com a acadèmic numerari a la Reial Acadèmia Europea de Doctors (RAED), una entitat centenària de prestigi i amb seu a Barcelona. Durant la cerimònia, celebrada aquest febrer, Monzó va ser respost pel també acadèmic Joaquim Gironella, doctor en Medicina i Cirurgia.

En el seu discurs dʼingrés, el professor Monzó va perfilar un ampli itinerari sobre les diverses interpretacions i abordatges terapèutics de la malaltia oncològica al llarg de la història de les civilitzacions i les cultures, des de lʼantiga Mesopotàmia fins a la societat del segle XXI. Monzó va recordar que «la història de la humanitat està íntimament unida a les seves malalties i a la manera de superar-les» i que «una de les característiques més pròpies de lʼespècie humana és la seva capacitat de preguntar-se el perquè de les coses».

Mariano Monzó, llicenciat en Ciències Biològiques i en Medicina i Cirurgia, es va doctorar cum laude en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona el 1984, amb una tesi distingida amb el Premi Extraordinari de Doctorat. Membre del Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona, actualment ocupa el càrrec de cap dʼestudis a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i dirigeix el Servei de Donació de Cossos i Sales de Dissecció (SDCSD) dʼaquest centre. Actualment, té en curs diverses línies de treball centrades en la farmacogenòmica en el càncer de colon i en les malalties hematològiques.

El professor Monzó és membre de lʼInstitut dʼInvestigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i de la Xarxa Temàtica dʼInvestigació Col·laborativa en Càncer (RTICC). Així mateix, dirigeix el Grup de Recerca Consolidat dʼEmbriologia-Oncologia Molecular i Translacional, reconegut per la Generalitat de Catalunya i constituït per un ampli equip multidisciplinari dʼexperts en oncologia mèdica de diferents àmbits (biologia molecular, patologia, cirurgia, pneumologia, etc.). Autor dʼun elevat nombre dʼarticles i publicacions científiques sobre oncologia mèdica i translacional, ha dirigit diverses tesis doctorals sobre el càncer i forma part de lʼAssociació Espanyola dʼInvestigació sobre el Càncer, la Societat Espanyola dʼOncologia Mèdica i la Societat Europea dʼOncologia Mèdica, entre altres entitats de prestigi.