El catedràtic Mariano Marzo, nomenat col·legiat dʼhonor pel Col·legi dʼEconomistes de Catalunya

Mariano Marzo, catedràtic del Departament d’Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines i col•legiat d’honor del Col•legi d’Economistes de Catalunya.
Mariano Marzo, catedràtic del Departament d’Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines i col•legiat d’honor del Col•legi d’Economistes de Catalunya.
Recerca
(12/11/2014)

Mariano Marzo, catedràtic del Departament dʼEstratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines, ha estat nomenat col·legiat dʼhonor del Col·legi dʼEconomistes de Catalunya. Dʼaquesta manera, es fa un reconeixement a la seva trajectòria professional i a les seves aportacions en relació amb els recursos energètics existents, la geoestratègia i les seves repercussions en lʼeconomia dʼun país i en les empreses. Lʼacte oficial del nomenament va tenir lloc en el decurs del Sopar Anual dels Economistes, el dimarts 11 de novembre.

Mariano Marzo, catedràtic del Departament d’Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines i col•legiat d’honor del Col•legi d’Economistes de Catalunya.
Mariano Marzo, catedràtic del Departament d’Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines i col•legiat d’honor del Col•legi d’Economistes de Catalunya.
Recerca
12/11/2014

Mariano Marzo, catedràtic del Departament dʼEstratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines, ha estat nomenat col·legiat dʼhonor del Col·legi dʼEconomistes de Catalunya. Dʼaquesta manera, es fa un reconeixement a la seva trajectòria professional i a les seves aportacions en relació amb els recursos energètics existents, la geoestratègia i les seves repercussions en lʼeconomia dʼun país i en les empreses. Lʼacte oficial del nomenament va tenir lloc en el decurs del Sopar Anual dels Economistes, el dimarts 11 de novembre.

El Col·legi dʼEconomistes de Catalunya, amb més de 8.000 col·legiats i 2.000 societats professionals, reconeix amb aquest nomenament aquells professionals de diversos àmbits relacionats amb lʼeconomia que han contribuït a impulsar algunes àrees de coneixement i lʼexercici professional dʼactivitats dels economistes, o bé que han tingut incidència en el món de lʼeconomia i les empreses.

Mariano Marzo és catedràtic dʼEstratigrafia i professor de Recursos Energètics i Geologia del Petroli a la Facultat de Geologia de la UB, i el 2014 ha estat guardonat amb la Distinció de la Universitat de Barcelona a les millors activitats de divulgació científica i humanística. Ha publicat més de setanta-cinc treballs en revistes científiques, ha editat o coeditat fins a quinze volums, i ha presentat més dʼun centenar de ponències en conferències i congressos. Així mateix, ha format part dels consells editorials de revistes de gran prestigi internacional en el camp de la geologia. Membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona i del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, també forma part de la Junta Directiva i del Comitè Acadèmic del Club Espanyol de lʼEnergia.

Mariano Marzo, que manté una relació continuada amb la indústria del petroli i del gas, ha dut a terme treballs a Europa, els Estats Units, lʼAmèrica del Sud, lʼOrient Mitjà i el nord dʼÀfrica. És membre de diversos consells assessors en matèria energètica de lʼadministració central i lʼautonòmica, així com dʼaltres institucions com ara la Cambra de Comerç dels EUA a Espanya, la Càtedra BP de Desenvolupament Sostenible de la Universitat Pontifícia Comillas, el Club Espanyol de lʼEnergia, la Fundació del Centre dʼInformació i Documentació Internacionals a Barcelona, lʼInstitut Europeu de la Mediterrània i lʼObservatori de Política Exterior Espanyola de la Fundació Alternatives, entre dʼaltres.

Mariano Marzo també serà el protagonista del col·loqui «La nova geopolítica de lʼenergia», inclòs en la nova la sèrie de conferències Primera Plan@, que tindrà lloc dimarts vinent, 18 de novembre, a les 21 hores, a lʼhotel Rey Juan Carlos I, organitzat per El Periódico de Catalunya i el Banc Sabadell.