El catedràtic Josep Antoni Bombí, nou president de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

El catedràtic Josep Antoni Bombí.
El catedràtic Josep Antoni Bombí.
Acadèmic
(25/04/2017)

El 4 dʼabril passat, la Junta de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (RAMC) va elegir com a nou president de la institució Josep Antoni Bombí, catedràtic dʼAnatomia Patològica de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB.

El catedràtic Josep Antoni Bombí.
El catedràtic Josep Antoni Bombí.
Acadèmic
25/04/2017

El 4 dʼabril passat, la Junta de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (RAMC) va elegir com a nou president de la institució Josep Antoni Bombí, catedràtic dʼAnatomia Patològica de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB.

Josep Antoni Bombí (1948) és director del Departament de Fonaments Clínics de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, consultor sènior de lʼHospital Clínic de Barcelona i membre del Grup de Recerca d'Oncomorfologia Funcional Humana i Experimental de lʼIDIBAPS. Desenvolupa la seva activitat professional, docent i de recerca fonamentalment en els camps de la microscòpia electrònica i la patologia digestiva, en què és expert. Diplomat en Gestió Hospitalària per la UB, és membre numerari de la RAMC des del 2005. Forma part del Consell de Govern de la UB i del Consorci de l'Hospital Clínic, i és membre del Claustre de la Universitat de Barcelona des del 1985.

Ha estat degà de lʼanterior Facultat de Medicina de la UB (1995-2001) i ha presidit lʼAcadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (2002-2011), la Conferència de Degans de Facultats de Medicina dʼEspanya (2000-2001), el Consell Català dʼEspecialitats en Ciències de la Salut (2005-2009) i el Consell Rector del Consorci BioPol de lʼHospitalet de Llobregat (2011-2013). Ha fet diverses estades a lʼestranger, entre les quals destaquen les d'Alemanya, Suïssa, París, Nova York i la Universitat i Hospital de Sherbrooke (Canadà). Ha participat en quinze projectes de recerca nacionals —com a investigador principal o associat— i en vuit projectes de docència de la UB, i forma part dʼun grup dʼinnovació docent. Ha publicat dos llibres, vint-i-tres capítols de llibre i més de dos-cents articles en revistes nacionals i estrangeres, entre les quals hi ha les més prestigioses de la seva especialitat.