El catedràtic Joan Bosch ingressa a la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya

Joan Bosch és catedràtic del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica
Joan Bosch és catedràtic del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica
Recerca
(23/06/2010)

El catedràtic del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica Joan Bosch Cartes va  ingressar com a acadèmic numerari a la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, el proppassat 21 de juny. El discurs dʼingrés del catedràtic Joan Bosch, titulat «Fàrmacs de síntesi al segle XXI», va ser contestat per Oriol Valls Planells, catedràtic jubilat emèrit del Departament de Fisicoquímica de la Facultat de Farmàcia de la UB.

Joan Bosch és catedràtic del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica
Joan Bosch és catedràtic del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica
Recerca
23/06/2010

El catedràtic del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica Joan Bosch Cartes va  ingressar com a acadèmic numerari a la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, el proppassat 21 de juny. El discurs dʼingrés del catedràtic Joan Bosch, titulat «Fàrmacs de síntesi al segle XXI», va ser contestat per Oriol Valls Planells, catedràtic jubilat emèrit del Departament de Fisicoquímica de la Facultat de Farmàcia de la UB.

Joan Bosch es va doctorar en Química per la Universitat de Barcelona lʼany 1973, i ha estat vicedegà (1983-1986) i degà (1986-1992) de la Facultat de Farmàcia. Director del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica del 1992 al 1998, és vicepresident de lʼAssociació Claustre de Doctors de la UB des de lʼany 2007. En lʼactualitat, Joan Bosch dirigeix el Centre dʼR+D en Síntesi Orgànica per a la Indústria Quimicofarmacèutica (SINTEFARMA), especialitzat en recerca bàsica i transferència de tecnologia, reconegut des del 2008 com a membre de la Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica (Xarxa IT) i integrat, així mateix, a la xarxa TECNIO de la Generalitat de Catalunya.

 
Joan Bosch ha publicat uns 270 articles científics en revistes de química, ha dirigit 35 tesis doctorals, i figura com a coinventor de nombroses patents com a resultat del seu treball de recerca en col·laboració amb empreses de lʼàmbit quimicofarmacèutic. Lʼany 2002 va rebre la Distinció per a la promoció de la recerca universitària, atorgada per la Generalitat de Catalunya, en reconeixement a les seves contribucions en el camp de la síntesi orgànica.