El catedràtic Javier Velaza, escollit membre corresponent de lʼInstitut Arqueològic Alemany

Javier Velaza és doctor en Filologia Clàssica i catedràtic de Filologia Llatina a la UB.
Javier Velaza és doctor en Filologia Clàssica i catedràtic de Filologia Llatina a la UB.
Acadèmic
(07/10/2014)

El Dr. Javier Velaza, catedràtic de Filologia Llatina de la UB, ha estat escollit membre corresponent de lʼInstitut Arqueològic Alemany, la institució més prestigiosa dʼaquell país en lʼàmbit de les Ciències de lʼAntiguitat. Lʼhonor li ha estat atorgat per la seva aportació al Corpus Inscriptionum Latinarum, un projecte internacional de primer nivell en lʼàmbit de lʼepigrafia.

Javier Velaza és doctor en Filologia Clàssica i catedràtic de Filologia Llatina a la UB.
Javier Velaza és doctor en Filologia Clàssica i catedràtic de Filologia Llatina a la UB.
Acadèmic
07/10/2014

El Dr. Javier Velaza, catedràtic de Filologia Llatina de la UB, ha estat escollit membre corresponent de lʼInstitut Arqueològic Alemany, la institució més prestigiosa dʼaquell país en lʼàmbit de les Ciències de lʼAntiguitat. Lʼhonor li ha estat atorgat per la seva aportació al Corpus Inscriptionum Latinarum, un projecte internacional de primer nivell en lʼàmbit de lʼepigrafia.

Javier Velaza és doctor en Filologia Clàssica i catedràtic de Filologia Llatina a la UB. Les seves línies de recerca principals són lʼepigrafia llatina, les llengües preromanes de la península Ibèrica, la literatura romana i la crítica textual. És autor dels llibres Léxico de inscripciones ibéricas (1991), Epigrafía y lenguas ibéricas (1996), Litterae in titulis, tituli in litteris. Elements per a l'estudi de la interacció entre epigrafia i literatura en el món romà (amb Marc Mayer i Mónica Miró, 1998), Itur in antiquam silvam. Cuestiones en torno a la tradición antigua del texto de Virgilio (2001), M. Valeri Probi Beryti fragmenta (2005) i La historia del texto de Terencio en la Antigüedad (2007), entre dʼaltres, i de més de dos centenars dʼarticles. És lʼinvestigador principal del Grup de Recerca Consolidat LITTERA (Laboratori per a la Investigació i Tractament de Textos Epigràfics Romans i Antics), i en aquest moment és vicedegà de Recerca, Doctorat i Relacions Internacionals de la Facultat de Filologia. Lʼany 2003 va rebre la Distinció de la Generalitat de Catalunya per a la Promoció de la Recerca Universitària. També és membre del Comitè Internacional de Paleohispanística.