El catedràtic Albert Casas, elegit degà de la Facultat de Ciències de la Terra

M. Teresa Calvet, Albert Casas, Jaume Pous (nou cap d'estudis del grau d'Enginyeria Geològica), i Xavier Delclòs.
M. Teresa Calvet, Albert Casas, Jaume Pous (nou cap d'estudis del grau d'Enginyeria Geològica), i Xavier Delclòs.
Institucional
(08/02/2017)

Albert Casas, catedràtic del Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada de la Universitat de Barcelona, ha pres possessió del càrrec de degà de la Facultat de Ciències de la Terra en un acte que va tenir lloc a la sala de juntes del Rectorat, a lʼEdifici Històric, ahir, 7 de febrer de 2017.

M. Teresa Calvet, Albert Casas, Jaume Pous (nou cap d'estudis del grau d'Enginyeria Geològica), i Xavier Delclòs.
M. Teresa Calvet, Albert Casas, Jaume Pous (nou cap d'estudis del grau d'Enginyeria Geològica), i Xavier Delclòs.
Institucional
08/02/2017

Albert Casas, catedràtic del Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada de la Universitat de Barcelona, ha pres possessió del càrrec de degà de la Facultat de Ciències de la Terra en un acte que va tenir lloc a la sala de juntes del Rectorat, a lʼEdifici Històric, ahir, 7 de febrer de 2017.

 

Llicenciat i doctorat en Ciències Geològiques per la Universitat de Barcelona el 1980, Albert Casas és expert en prospecció geofísica i dirigeix el Grup de Recerca Consolidat de Geologia Econòmica i Ambiental i Hidrologia de la UB. Casas ha estat vicedegà de la Facultat (1981-1986), director de lʼanterior Departament de Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica (1986-1990 i 1997- 2003) i vicerector de Política Científica de la Universitat de Barcelona (2003-2005). També ha coordinat la Xarxa Temàtica Iberoamericana de Geofísica Ambiental de lʼAgència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) i ha presidit la Divisió de Geociències de Superfície de lʼAssociació Europea de Geocientífics i Enginyers (EAGE), entre altres càrrecs. Més recentment, ha presidit el comitè científic i organitzador del 22è Congrés de Geofísica Aplicada a lʼEnginyeria i el Medi Ambient, que va tenir lloc a Barcelona el setembre del 2016.


El nou degà ha impulsat diverses línies de recerca sobre prospecció geofísica mitjançant mètodes gravimètrics, magnètics, sísmics i electromagnètics. Ha publicat més de 150 articles en revistes científiques i ha estat investigador principal de nombrosos projectes de recerca de convocatòries competitives de projecció internacional a Europa, lʼAmèrica del Sud i el nord dʼÀfrica en àrees que abasten la prospecció dʼhidrocarburs, minerals, aigua subterrània, etc. En lʼàmbit de la projecció social de lʼactivitat investigadora, ha dirigit nombrosos projectes de prospecció geofísica en jaciments arqueològics emblemàtics com ara la localització al subsòl de la catedral de Tarragona dels fonaments del temple erigit al segle I dC en honor a l'emperador Cèsar August.


El nou degà completa lʼequip de govern de la Facultat de Ciències de la Terra amb els professors M. Teresa Calvet com a vicedegana, Xavier Delclòs com a secretari, i Antoni Calafat i Miguel Garcés com a delegats amb funcions específiques equivalents a vicedegà.


Entre les prioritats del nou equip deganal, destaquen, en especial, mantenir  lʼexcel·lent nivell de la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona en els àmbits de recerca i docència, tal com revelen tots els indicadors; potenciar les relacions internacionals i el servei al país, i finalment, fer front a la necessària renovació i estabilització del personal acadèmic i de serveis.


M. Teresa Calvet, que exercirà de vicedegana en el nou equip deganal, és professora titular del Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada. Experta en lʼàmbit de la caracterització cristal·logràfica i termodinàmica del polimorfisme i la miscibilitat en estat sòlid de diferents materials, coordina el Grup de Recerca Consolidat (GRC) de Cristal·lografia i el Grup d'Aliatges Moleculars. El secretari acadèmic, Xavier Delclòs, és professor titular del Departament de Dinàmica de la Terra i de lʼOceà i membre de l'Institut de Recerca de la Biodiversitat de la Universitat de Barcelona (IRBio) i del GRC de Geologia Sedimentària. Expert en lʼàmbit dʼestudi de la paleobiologia de medis continentals (artròpodes, i en especial insectes fòssils), és membre de la Societat Paleontològica Internacional.


Antoni M. Calafat, un dels delegats del nou equip deganal, és professor titular del Departament de Dinàmica de la Terra i de lʼOceà i membre del GRC de Geociències Marines. Centra la seva recerca en la relació entre la sedimentologia i els fluxos biogeoquímics, i en la distribució i sedimentació de partícules a la columna d'aigua i la seva caracterització geoquímica en àrees d'estudi a la Mediterrània occidental i oriental, les Canàries, l'Antàrtida i l'Àrtic. Amb càrrec també de delegat, Miguel Garcés és professor agregat del Departament de Dinàmica de la Terra i de lʼOceà i forma part del GRC de Geodinàmica i Anàlisi de Conques i de lʼInstitut de Recerca Geomodels de la Universitat de Barcelona. Expert en les diverses aplicacions del paleomagnetisme en Ciències de la Terra, lidera projectes de recerca sobre la datació magnetoestratigràfica i la interpretació del registre sedimentari, i va impulsar el Laboratori de Paleomagnetisme (CCiTUB-CSIC) de Barcelona.