El canvi global també amenaça plantes dʼalta muntanya amb capacitat dʼadaptar-se a noves condicions ambientals

El canvi global podria amenaçar fins i tot les espècies que habiten a les cotes més altes, com la corona de rei.
El canvi global podria amenaçar fins i tot les espècies que habiten a les cotes més altes, com la corona de rei.
Recerca
(18/11/2016)

Les comunitats de plantes dʼalta muntanya són un dels grups més vulnerables al canvi global. Aquest fenomen podria amenaçar fins i tot les espècies que habiten a les cotes més altes, com la Saxifraga longifolia (corona de rei), una planta dels Pirineus que ha desenvolupat mecanismes sofisticats per adaptar-se als canvis ambientals. Aquesta és una de les conclusions dʼun estudi publicat a la revista científica Plant Physiology  signat pels experts Sergi Munné-Bosch, Alba Cotado, Melanie Morales i Eva Fleta Soriano, del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona, i Maria B. Garcia i Jesús Villellas, de lʼInstitut Pirinenc dʼEcologia (IPE-CSIC).

El canvi global podria amenaçar fins i tot les espècies que habiten a les cotes més altes, com la corona de rei.
El canvi global podria amenaçar fins i tot les espècies que habiten a les cotes més altes, com la corona de rei.
Recerca
18/11/2016

Les comunitats de plantes dʼalta muntanya són un dels grups més vulnerables al canvi global. Aquest fenomen podria amenaçar fins i tot les espècies que habiten a les cotes més altes, com la Saxifraga longifolia (corona de rei), una planta dels Pirineus que ha desenvolupat mecanismes sofisticats per adaptar-se als canvis ambientals. Aquesta és una de les conclusions dʼun estudi publicat a la revista científica Plant Physiology  signat pels experts Sergi Munné-Bosch, Alba Cotado, Melanie Morales i Eva Fleta Soriano, del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona, i Maria B. Garcia i Jesús Villellas, de lʼInstitut Pirinenc dʼEcologia (IPE-CSIC).

 

Com respon la corona de rei al canvi global?

 

La corona de rei (S. longifolia) és una planta herbàcia i perenne, amb poblacions abundants en cingles i tarteres dels Pirineus, i més esporàdiques al massís Cantàbric, la serralada Ibèrica i les serralades del sud i lʼest de la Península. En aquest treball científic es va analitzar per primera vegada la resposta fisiològica i els mecanismes de protecció cel·lular que utilitza la corona de rei per adaptar-se als canvis en els ecosistemes de muntanya.

 

Tal com apunta el professor Sergi Munné Bosch, primer autor del treball i cap del Grup de Recerca ANTIOX de la UB, els efectes del canvi global actual poden afectar la fisiologia i les taxes de mortalitat dʼaquesta espècie: «Si el canvi global persisteix i sʼagreuja encara més amb el temps, molt probablement posarà en perill algunes espècies vegetals —amb possibles pèrdues de biodiversitat— i portarà altres espècies a desplaçar-se per viure a més altitud».

 

Melanie Morales, investigadora postdoctoral del grup, remarca una de les troballes de la recerca: «En les poblacions de S. longifolia que es troben a més altitud (uns 2.100 metres), augmenten els nivells dʼα-tocoferol, un compost que forma part del grup de la vitamina E». Lʼα-tocoferol protegeix les fulles de lʼalta radiació solar —que és característica dels climes dʼalta muntanya— i «ajuda la planta a protegir-se del dany oxidatiu mitjançant la reducció dels nivells dʼoxidació lipídica en les poblacions dʼalta muntanya».

 

A les cotes més altes dʼaquests ecosistemes, les poblacions mostren un creixement clonal, «una característica que només sʼha observat en les poblacions de més altitud», detalla Morales. «A més, en les poblacions alpines hi ha una taxa menor de reclutament i més mortalitat de plantes juvenils, de manera que hi predominen les plantes més grans. En aquesta planta, la mortalitat no sʼassocia a la mida de les plantes, tal com sʼha descrit de manera general en altres espècies».

Un futur incert per a les plantes dʼalta muntanya

 

Amb lʼaugment de la temperatura global, els episodis de sequera són cada vegada més freqüents, hi ha més risc dʼincendis forestals i, per tant, dʼextinció dʼespècies (especialment, endèmiques). El bioma es desplaça cap a altituds superiors, la competència entre les espècies vegetals és més evident, i desapareixen els microhàbitats que permeten la presència de moltes espècies adaptades a lʼalta muntanya.

 

«A priori, lʼespècie S. longifolia no tindria gaire èxit per poder adaptar-se en el futur als canvis dels ecosistemes naturals en el marc del canvi global», afirma Alba Cotado. «En el seu hàbitat natural actual, no té problemes de competència amb altres espècies. Però les transformacions de les comunitats de plantes en aquests ecosistemes comporten un increment de la competència, i això afecta sobretot espècies de creixement lent, amb necessitat dʼalta radiació de llum i adaptades al fred, com és S. longifolia». A més, la manca de diversitat genètica, causada per lʼaïllament espacial de les diferents poblacions, afegeix una altra dificultat perquè aquesta espècie afronti noves situacions ambientals.

 

Preservar, protegir i restaurar

 

Estudiar espècies vegetals com S. longifolia pot millorar la comprensió dels mecanismes clau per a la vida a lʼalta muntanya, no només des del punt de vista individual (activació de diferents mecanismes bioquímics), sinó també des del poblacional (noves estratègies reproductives, per exemple). «Conèixer aquests mecanismes contribuirà afrontar els nous reptes de futur en lʼàmbit de la millora vegetal, la conservació dʼecosistemes i la mitigació dels efectes del canvi global», explica Alba Cotado.

 

Per Melanie Morales, «el desglaç és un altre problema greu, ja que tindria un gran impacte en els recursos hídrics subterranis». LʼEstratègia de la Unió Europea per a la regió alpina (EUSALP) és el marc polític que reconeix les regions alpines com a patrimoni ambiental amb una gran importància per preservar i protegir els ecosistemes únics de les regions muntanyoses (Xarxa Natura 2000, parcs nacionals, etc.). Tal com conclou lʼexperta, «preservació, protecció i restauració són els tres punts clau per pal·liar els impactes, és a dir: evitar situacions de risc dʼincendi, reforestar i millorar la gestió dels balanços hídrics, entre altres accions».

 

Referència de lʼarticle:

 

Sergi Munné Bosch, Alba Cotado, Melanie Morales, Eva Fleta Soriano, Jesús Villellas, Maria B. Garcia. «Adaptation of the long-lived monocarpic perennial, Saxifraga longifolia to high altitude». Plant Physiology, juliol de 2016. Doi:10.1104/pp.16.00877