El Barcelona Pensa es consolida com la cita anual de foment de la filosofia

La segona edició del festival de filosofia Barcelona Pensa ha superat amb escreix les previsions de participació de públic i difusió.
La segona edició del festival de filosofia Barcelona Pensa ha superat amb escreix les previsions de participació de públic i difusió.
Cultura
(26/01/2016)

La segona edició del festival de filosofia Barcelona Pensa ha superat amb escreix les previsions de participació de públic i difusió. Així ho indiquen les xifres proporcionades per lʼorganització, que assenyalen un nombre de participants total al voltant de les 4.200 persones i un aforament exhaurit en el 95 % de les activitats programades.

La segona edició del festival de filosofia Barcelona Pensa ha superat amb escreix les previsions de participació de públic i difusió.
La segona edició del festival de filosofia Barcelona Pensa ha superat amb escreix les previsions de participació de públic i difusió.
Cultura
26/01/2016

La segona edició del festival de filosofia Barcelona Pensa ha superat amb escreix les previsions de participació de públic i difusió. Així ho indiquen les xifres proporcionades per lʼorganització, que assenyalen un nombre de participants total al voltant de les 4.200 persones i un aforament exhaurit en el 95 % de les activitats programades.

Més activitats, més espais i més públic

Una de les apostes dʼaquesta edició era programar més activitats. Així, es va passar dels vint-i-vuit actes de la primera edició als trenta-set de la segona. No en va, es va augmentar també el nombre dʼespais on es desenvolupaven les activitats, que en la primera edició eren divuit, i el 2015 hi ha hagut fins a vint-i-quatre llocs diferents on sʼha pogut gaudir dʼalgun dels actes del festival. El suport de fins a vint-i-una entitats col·laboradores —respecte de les setze de lʼany anterior— també ha ajudat a incrementar, fins a gairebé 4.200 persones, el públic assistent, que en lʼedició passada va ser de 2.871 espectadors.


Enguany, més del 95 % de les activitats programades han penjat el cartell dʼaforament complet. Entre els actes que han suscitat més interès, hi ha els temes relacionats amb la ciència i les noves tecnologies o la bioètica. També han tingut gran expectació les propostes vinculades amb el pensament i la cultura xinesa i japonesa. Així mateix, es consolida lʼaposta dʼobrir espais de discussió amb altres disciplines (literatura, arquitectura, música, cinema), per tal dʼestablir ponts de diàleg.

 

Lʼesperit del Barcelona Pensa

El Barcelona Pensa, que va celebrar la primera edició el 2014, és un certamen promogut per la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona. Lʼobjectiu és difondre, acostar i transmetre la filosofia a la ciutadania per tal de fer accessibles aquells discursos i problemes teòrics que ens ajudin a comprendre, i potser transformar, allò que som i ens envolta.

El festival aposta pel dret a la filosofia com a tret fonamental dʼuna cultura crítica i participativa en què tothom ha de poder sentir-se implicat. Proposa temàtiques plurals per a públics diversos i treballa sota els principis de la transversalitat disciplinària, la inclusió, la creativitat i la col·laboració entre institucions públiques, però també amb la iniciativa privada que es vulgui comprometre amb lʼenfortiment dʼun teixit cultural a lʼabast de tothom.