El Barcelona Knowledge Campus pren forma

Moment de la visita de la delegació al BKC
Moment de la visita de la delegació al BKC
Institucional
(29/01/2010)

Lʼalcalde de Barcelona Jordi Hereu i els rectors de la UB i la UPC, Dídac Ramírez i Antoni Giró, han visitat avui divendres 29 el Barcelona Knowledge Campus (BKC), situat al Portal del Coneixement - Campus Diagonal (PdC). La visita sʼha iniciat al campus Nord, on sʼhan trobat amb representants de lʼAssociació de Veïns de la Zona Universitària i, seguidament, sʼhan dirigit a la Facultat dʼEconomia i Empresa de la UB, on han estat rebuts per la degana Elisenda Paluzie i el seu equip. La comitiva ha creuat llavors lʼavinguda Diagonal vers el campus Sud, i ha visitat les facultats de Biologia, Geologia, Física i Química, i el Parc Científic, on han estat rebuts pel seu director Fernando Albericio. Més tard han visitat el Centre de Recerca en Nanoenginyeria de la UPC, on han mantingut una roda de premsa amb els mitjans assistents en què els rectors i lʼalcalde han exposat els treballs duts a terme al BKC els darrers divuit mesos, així com les principals línies de futur.

Moment de la visita de la delegació al BKC
Moment de la visita de la delegació al BKC
Institucional
29/01/2010

Lʼalcalde de Barcelona Jordi Hereu i els rectors de la UB i la UPC, Dídac Ramírez i Antoni Giró, han visitat avui divendres 29 el Barcelona Knowledge Campus (BKC), situat al Portal del Coneixement - Campus Diagonal (PdC). La visita sʼha iniciat al campus Nord, on sʼhan trobat amb representants de lʼAssociació de Veïns de la Zona Universitària i, seguidament, sʼhan dirigit a la Facultat dʼEconomia i Empresa de la UB, on han estat rebuts per la degana Elisenda Paluzie i el seu equip. La comitiva ha creuat llavors lʼavinguda Diagonal vers el campus Sud, i ha visitat les facultats de Biologia, Geologia, Física i Química, i el Parc Científic, on han estat rebuts pel seu director Fernando Albericio. Més tard han visitat el Centre de Recerca en Nanoenginyeria de la UPC, on han mantingut una roda de premsa amb els mitjans assistents en què els rectors i lʼalcalde han exposat els treballs duts a terme al BKC els darrers divuit mesos, així com les principals línies de futur.

El juliol de 2008 -ara fa precisament divuit mesos- l’Ajuntament de Barcelona, la UB i la UPC van formalitzar les cessions dels terrenys destinats a carrers i espais lliures del campus Diagonal. Aquest va ser el punt de partida d’un seguit de canvis i reordenaments que han fet possible l’integrament d’aquest espai de docència i recerca, on convergeixen diàriament milers d’e studiants i professors, en l'entramat urbà de l’entrada sud de Barcelona. Aquest espai ha estat reconegut recentment com a Campus d’Excel·lència Internacional, impulsat conjuntament per la UB i la UPC, amb el nom de Barcelona Knowledge Campus.

La part central del projecte es troba en el gran triangle que formen la Diagonal i les avingudes de Doctor Marañón i de Joan XXIII. En aquest espai s’han urbanitzat carrers que eren de terra, s’h an fet voreres, vials, espais públics i aparcaments, s’ha senyalitzat la zona, s’ha reordenat l’e spai, s’han construït nous edificis universitaris i rehabilitat d’altres, s’han ampliat facultats i s’han construït noves infraestructures universitàries. Aquestes actuacions, juntament amb els estudis de mobilitat i vialitat configuraran de manera homogènia el campus universitari integrant-lo a la xarxa urbana de la ciutat.

El BKC és un motor impulsor de l'activitat científica, social i empresarial de l'entorn territorial de Barcelona, des de la perspectiva de la multiplicació de les capacitats que atresoren les dues institucions en la zona de la Diagonal. La vocació internacional de les dues universitats i la premissa de propiciar un canvi en el model econòmic que transformi l'entorn són els fonaments de la proposta.

L'agregació de les dues universitats catalanes, complementàries en alguns casos i líders per separat en àmbits específics de formació, recerca i transferència del coneixement, han estat fonamentals per considerar campus d' excel·lència internacional el BKC. Aquest espai universitari és un dels pols de coneixement més actius i potents del sud d'Europa. En total, 227 ha amb una superfície construïda de mig milió de metres quadrats en els quals hi ha 16 centres docents, 90 departaments i 15 biblioteques que constitueixen una xarxa de coneixement en expansió. Més de 42.000 estudiants es mouen cada dia en el campus per cursar les 53 titulacions de grau que s'ofereixen i 6.700 més per realitzar estudis de postgrau i doctorat. En la formació d'aquesta comunitat intervenen els 3.700 membres del personal docent i investigador i uns 2.250 membres del personal d'administració i serveis amb el seu suport en la gestió.