El 9è Fòrum Europeu de Garantia de la Qualitat a lʼeducació superior (EQAF) es reuneix a la UB

Un estudiant presideix per primer cop el comitè de direcció d’aquesta trobada, que enguany analitzarà el paper de l’alumne com a centre del procés d’aprenentatge.
Un estudiant presideix per primer cop el comitè de direcció d’aquesta trobada, que enguany analitzarà el paper de l’alumne com a centre del procés d’aprenentatge.
Institucional
(12/11/2014)

La construcció de lʼespai europeu dʼeducació superior (EEES) ha impulsat un procés important de transformació de les universitats, que ara tenen un alumnat més heterogeni i autònom, atenen demandes més concretes de la societat, i han hagut dʼincorporar de manera generalitzada les TIC en tots els processos que duen a terme (formació, gestió i recerca). Per analitzar lʼevolució dʼaquests canvis, quatre associacions europees de lʼàmbit universitari van posar en marxa lʼany 2006 el Fòrum Europeu de Garantia de Qualitat (EQAF), la novena edició del qual tindrà lloc a la Universitat de Barcelona del 13 al 15 de novembre, presidida per primer cop per un estudiant, lʼanglès Dan Derricot, que actualment cursa un màster de política i gestió pública a la Universitat de York i treballa per a la Universitat de Lincoln en el desenvolupament i difusió dʼestratègies de participació dels estudiants.

Un estudiant presideix per primer cop el comitè de direcció d’aquesta trobada, que enguany analitzarà el paper de l’alumne com a centre del procés d’aprenentatge.
Un estudiant presideix per primer cop el comitè de direcció d’aquesta trobada, que enguany analitzarà el paper de l’alumne com a centre del procés d’aprenentatge.
Institucional
12/11/2014

La construcció de lʼespai europeu dʼeducació superior (EEES) ha impulsat un procés important de transformació de les universitats, que ara tenen un alumnat més heterogeni i autònom, atenen demandes més concretes de la societat, i han hagut dʼincorporar de manera generalitzada les TIC en tots els processos que duen a terme (formació, gestió i recerca). Per analitzar lʼevolució dʼaquests canvis, quatre associacions europees de lʼàmbit universitari van posar en marxa lʼany 2006 el Fòrum Europeu de Garantia de Qualitat (EQAF), la novena edició del qual tindrà lloc a la Universitat de Barcelona del 13 al 15 de novembre, presidida per primer cop per un estudiant, lʼanglès Dan Derricot, que actualment cursa un màster de política i gestió pública a la Universitat de York i treballa per a la Universitat de Lincoln en el desenvolupament i difusió dʼestratègies de participació dels estudiants.

El fòrum sʼinaugurarà oficialment el dijous 13 de novembre a les 17 h al Paranimf de lʼEdifici Històric (Gran Via 585). Amb el títol «Transformar lʼeducació: la garantia de la qualitat i el pas de lʼensenyament a lʼaprenentatge», aquesta edició girarà al voltant de la figura de lʼestudiant com a centre del procés ensenyament-aprenentatge. Analitzarà la diversificació de perfils dʼaquest col·lectiu, la implementació de noves metodologies dʼensenyament i aprenentatge, i els processos dʼavaluació dels resultats acadèmics dels ensenyaments i de les institucions. El programa conté tant conferències plenàries com sessions paral·leles, en què es presentaran més dʼuna quarantena dʼexperiències concretes de desenvolupament de la garantia de qualitat en centres universitaris arreu dʼEuropa.

LʼEQAF està organitzat per lʼAssociació Europea per a la Garantia de la Qualitat a lʼEducació Superior (ENQA), la Unió dʼEstudiants Europeus (ESU), lʼAssociació dʼUniversitats Europees (EUA) i lʼAssociació Europea dʼInstitucions dʼEducació Superior (EURASHE), i la UB lʼacull per mitjà del Vicerectorat de Política Acadèmica i Qualitat i lʼAgència de Polítiques i Qualitat. Hi participen responsables universitaris, agències de qualitat en les institucions dʼeducació superior, estudiants i investigadors que treballen en lʼeducació superior o en el camp del control de qualitat.  

La propera edició de la trobada tindrà lloc del 19 a 21 novembre del 2015 a Londres sota la coordinació de lʼAgència de Garantia de Qualitat per a lʼEducació Superior i lʼInstitut dʼEducació de la Universitat de Londres.