El 6 de juny sʼobre la preinscripció de la Universitat de lʼExperiència per al curs vinent

El 6 de juny s'obre la preinscripció de la Universitat de l'Experiència per al curs vinent.
El 6 de juny s'obre la preinscripció de la Universitat de l'Experiència per al curs vinent.
Acadèmic
(06/06/2017)

Les persones de més de cinquanta-cinc anys que es vulguin matricular en algun dels dotze programes formatius que ofereix la Universitat de lʼExperiència (UdE) per al curs vinent sʼhi podran preinscriure del 6 al 9 de juny, tant a través del web com presencialment, a totes les seus de lʼÀrea de Formació Complementària de la UB. Posteriorment, la matrícula també es podrà fer en línia i presencialment. En aquest cas, sʼhaurà de fer a cada seu, i en les dates i els horaris indicats al calendari de matriculació. Per a cada curs, sʼofereixen cinquanta places; en cas que hi hagi més de cinquanta preinscripcions, lʼassignació de places es decidirà mitjançant un sorteig.

El 6 de juny s'obre la preinscripció de la Universitat de l'Experiència per al curs vinent.
El 6 de juny s'obre la preinscripció de la Universitat de l'Experiència per al curs vinent.
Acadèmic
06/06/2017

Les persones de més de cinquanta-cinc anys que es vulguin matricular en algun dels dotze programes formatius que ofereix la Universitat de lʼExperiència (UdE) per al curs vinent sʼhi podran preinscriure del 6 al 9 de juny, tant a través del web com presencialment, a totes les seus de lʼÀrea de Formació Complementària de la UB. Posteriorment, la matrícula també es podrà fer en línia i presencialment. En aquest cas, sʼhaurà de fer a cada seu, i en les dates i els horaris indicats al calendari de matriculació. Per a cada curs, sʼofereixen cinquanta places; en cas que hi hagi més de cinquanta preinscripcions, lʼassignació de places es decidirà mitjançant un sorteig.

 

Oferta dʼestudis per al curs vinent

Tots els programes proporcionen una formació dʼalt nivell en els diferents àmbits del coneixement i segueixen un model de formació mixt en què es comparteix aula amb els estudiants de grau en algunes assignatures. Estan adreçats a persones de més de cinquanta-cinc anys, a les quals no es demana tenir cap requisit formatiu previ; la durada és dʼun o més anys acadèmics, i la docència la imparteixen professors de la Universitat de Barcelona.

Alimentació i gastronomia
Curs que ofereix una visió integrada i alhora transversal del món de lʼalimentació i la gastronomia amb continguts multidisciplinaris dels diferents àmbits de les ciències dels aliments.

Astronomia i meteorologia
Ensenyament que té com a objectiu principal donar a conèixer lʼUnivers on vivim i transmetre als alumnes uns coneixements generals però rigorosos de meteorologia.

Belles Arts
Aquest ensenyament ofereix un programa introductori a les principals disciplines artístiques —dibuix, pintura, escultura, gravat—, amb el propòsit de proporcionar els fonaments per iniciar-se en la pràctica contemporània de lʼart.

Benestar personal i social
Aquest ensenyament té com a objectiu desenvolupar competències per aconseguir el benestar integral de les persones.

Biblioteques i arxius en lʼera digital
Sʼhi fa una introducció a la història del llibre, emmarcada en el coneixement i ús dʼarxius i biblioteques, dʼInternet i de les xarxes socials.

Biologia: home i biodiversitat
Aquest curs pretén donar una visió dels factors evolutius que han determinat la biodiversitat actual.

Ciències de la salut
Programa que ofereix una perspectiva multidisciplinària de la matèria a partir dʼuna formació bàsica sobre la prevenció i el foment dʼhàbits saludables.

Filosofia
Curs que proposa comprendre els temes més rellevants de la nostra cultura i reflexionar-hi mitjançant les filosofies i els filòsofs més representatius.

Història de lʼart
Dona a conèixer els fonaments bàsics de la història de lʼart que permetin a lʼalumnat llegir i contextualitzar una obra dʼart.

Història, societat i territori
Proporciona coneixements per comprendre la transformació de les societats humanes a partir de la història, lʼarqueologia i la geografia.

Llengües i literatures
Curs que ofereix una formació bàsica en comunicació i llenguatge, així com en literatura clàssica, europea, espanyola i catalana.

Psicologia
Aquesta formació dona a conèixer els continguts bàsics de la psicologia individual i social i permet aproximar-se a les principals patologies i trastorns, així com al seu diagnòstic i tractament.

La UdE té el patrocini de la Fundació Agrupació i el suport de lʼAjuntament de Barcelona, mitjançant la signatura dʼun conveni que es va renovant anualment.