Dos estudiants de la UB, escollits com a representants en diferents institucions europees

Lluís Boada.
Lluís Boada.
Institucional
(23/06/2017)

Lʼestudiant de la Universitat de Barcelona Lluís Boada ha estat escollit ambaixador a la Unió Europea dʼEstudiants (ESU), lʼentitat que representa els estudiants davant dʼinstitucions com la Unió Europea, el Consell dʼEuropa, la Unesco i el Grup de Seguiment de Bolonya. Així mateix, un altre estudiant de la UB, Eduard González, ha estat nomenat ambaixador de lʼOficina Europea de Selecció de Personal (EPSO), un encàrrec que té com a missió difondre entre lʼalumnat universitari de Catalunya les diverses oportunitats laborals que ofereixen les institucions europees. González substitueix una altra alumna de la UB, Laura Falcó, que fins ara ha estat ambaixadora de lʼEPSO. Lluís Boada, per la seva banda, és el primer estudiant de la Universitat de Barcelona nomenat ambaixador a lʼESU.

Lluís Boada.
Lluís Boada.
Institucional
23/06/2017

Lʼestudiant de la Universitat de Barcelona Lluís Boada ha estat escollit ambaixador a la Unió Europea dʼEstudiants (ESU), lʼentitat que representa els estudiants davant dʼinstitucions com la Unió Europea, el Consell dʼEuropa, la Unesco i el Grup de Seguiment de Bolonya. Així mateix, un altre estudiant de la UB, Eduard González, ha estat nomenat ambaixador de lʼOficina Europea de Selecció de Personal (EPSO), un encàrrec que té com a missió difondre entre lʼalumnat universitari de Catalunya les diverses oportunitats laborals que ofereixen les institucions europees. González substitueix una altra alumna de la UB, Laura Falcó, que fins ara ha estat ambaixadora de lʼEPSO. Lluís Boada, per la seva banda, és el primer estudiant de la Universitat de Barcelona nomenat ambaixador a lʼESU.

Boada explica que lʼESU és «el màxim òrgan en la promoció dels interessos educatius, socials, econòmics i culturals dels estudiants a escala europea». Escollit per la Coordinadora de Representants dʼEstudiants de les Universitats Públiques (CREUP), lʼúnica organització estatal que participa a lʼESU, la seva tasca serà de tipus «polític», com ell mateix remarca, i haurà de treballar amb representants dʼestudiants de diversos països per tirar endavant iniciatives i defensar-les a Europa. Boada, que és vicepresident del Consell de lʼAlumnat de la UB, ja té una trajectòria com a representant dʼestudiants que li ha aportat «bagatge negociador, i la capacitat dʼarribar a acords i prendre mesures concretes amb altres estudiants que possiblement tenen un pensament completament diferent». Ara, espera que la feina a Europa li proporcioni «amplitud de mires i lʼoportunitat de compartir valors amb altres persones dʼEuropa».


En el desenvolupament de les seves funcions com a representant de lʼEPSO, Eduard González actuarà com a punt de contacte per als estudiants interessats a treballar a la Unió Europea. LʼEPSO és lʼòrgan de la UE que duu a terme la selecció de personal dʼun important conjunt dʼinstitucions: el Parlament i el Consell europeus, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia, el Tribunal de Comptes, el Servei Europeu dʼAcció Exterior, el Comitè Econòmic i Social, el Comitè de les Regions, el Supervisor Europeu de Protecció de Dades i el Defensor del Poble Europeu. Al setembre anirà a Brussel·les a conèixer de primera mà les institucions europees i a reunir-se amb la unitat per a la presència dʼespanyols a les institucions de la Unió Europea de la Representació Permanent dʼEspanya a la UE. «Portaré les xarxes socials de lʼEPSO a Catalunya i faré conferències i altres actes; no mʼhan posat límits, jo mateix he de pensar com fer-ne la difusió», explica. «És una oportunitat de començar a tenir responsabilitats i desenvolupar-me», assenyala lʼEduard.