Dissenyen una eina per facilitar la consulta professional sobre interaccions de fàrmacs cardiovasculars amb aliments i plantes medicinals

La nova eina està impulsada pel Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona en col·laboració amb la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona.
La nova eina està impulsada pel Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona en col·laboració amb la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona.
Recerca
(11/04/2018)

Facilitar la consulta dels professionals de farmàcia sobre les interaccions de fàrmacs cardiovasculars amb aliments, complements o plantes medicinals és la finalitat de la nova eina impulsada pel Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona (COFB) en col·laboració amb la Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació de la Universitat de Barcelona.

La nova eina està impulsada pel Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona en col·laboració amb la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona.
La nova eina està impulsada pel Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona en col·laboració amb la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona.
Recerca
11/04/2018

Facilitar la consulta dels professionals de farmàcia sobre les interaccions de fàrmacs cardiovasculars amb aliments, complements o plantes medicinals és la finalitat de la nova eina impulsada pel Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona (COFB) en col·laboració amb la Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació de la Universitat de Barcelona.

 

Sovint no és fàcil trobar informació disponible i vàlida sobre les interaccions que provoquen els fàrmacs. La nova eina de consulta professional, disponible en català, integra en una mateixa plataforma les interaccions de fàrmacs —emprats en patologies cardiovasculars— amb aliments, complements nutricionals o plantes medicinals, dʼacord amb lʼevidència científica recollida en publicacions indexades en bases de dades com ara NaturalDataBase i Micromedex. 

Aquesta eina àgil i multidisciplinària —accessible a través del web de col·legiats— ajudarà els farmacèutics a consultar fitxes i monografies de les interaccions, els decàlegs, i les recomanacions d'ús adreçades als professionals sanitaris. Així doncs, el farmacèutic pot accedir de manera pràctica a informació clínicament consensuada, significativa i actualitzada, que facilita lʼatenció farmacèutica personalitzada.

La nova plataforma de consulta ha estat impulsada a través de la Vocalia d'Alimentació i Nutrició i la de Plantes Medicinals del COFB, en col·laboració de la Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació —en concret, els departaments de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia, i de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica— en el marc dʼun conveni institucional signat a través de la Fundació Bosch i Gimpera (FBG) de la UB.

A més de la base de dades, la nova eina incorpora un sistema de registre i notificació dʼinteraccions per part dels professionals mitjançant un qüestionari de lʼOrganització Mundial de la Salut (OMS). També ofereix altres recursos relacionats que poden ser útils en el dia a dia del farmacèutic, com ara un decàleg que detalla els principals punts que cal tenir en consideració sobre incompatibilitats entre productes naturals i alguns fàrmacs (per exemple,  no prendre suc de pomelo amb determinats fàrmacs antiarrítmics o estatines). En aquesta línia, el COFB ha previst cursos de formació als professionals sobre aquest àmbit del coneixement.