Dídac Ramírez, condecorat per lʼOrde Civil dʼAlfons X el Savi

L'exrector Dídac Ramírez ha estat reconegut amb la comanda amb placa de l'Orde Civil d'Alfons X el Savi
L'exrector Dídac Ramírez ha estat reconegut amb la comanda amb placa de l'Orde Civil d'Alfons X el Savi
Institucional
(10/04/2017)

Lʼexrector de la Universitat de Barcelona Dídac Ramírez va rebre el 5 d'abril passat la comanda amb placa de l'Orde Civil d'Alfons X el Savi en el transcurs d'un acte que va presidir el ministre dʼEducació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo. En el mateix acte, l'exrectora de la UAB Anna Ripoll també va ser condecorada amb la comanda d'aquest orde.

LʼOrde Civil dʼAlfons X el Savi premia les persones físiques i jurídiques i les entitats que sʼhagin distingit pels mèrits en els camps de lʼeducació, la ciència, la cultura, la docència i la recerca, o que hagin prestat serveis destacats a lʼEstat espanyol o en lʼàmbit internacional.

Dídac Ramírez i Sarrió (Barcelona, 1946) ha ocupat el càrrec de rector de la Universitat de Barcelona durant vuit anys, des del 2008 fins al mes de setembre del 2016, data en què es va jubilar. Acumula un ampli currículum com a docent i investigador. És catedràtic del Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial de la Facultat dʼEconomia i Empresa (1990), i és doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials (1989) i en Filosofia i Ciències de lʼEducació (1982) per la mateixa Universitat. Ha ocupat diferents càrrecs acadèmics a la Universitat de Barcelona i també ha estat president de la Societat Catalana de Filosofia (2001-2007), tresorer del Futbol Club Barcelona (2003) i membre del Consell dʼAdministració de la Quinta de Salut lʼAliança (2007). Actualment, és acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres. Així mateix, ha publicat un gran nombre dʼarticles en revistes i llibres científics, ha dirigit tesis doctorals, ha estat investigador principal en diversos projectes nacionals i europeus, i ha participat en congressos en els camps de lʼeconomia i la filosofia. La seva darrera publicació és el llibre recopilatori Universitat, valors i societat (2012).

 

L'exrector Dídac Ramírez ha estat reconegut amb la comanda amb placa de l'Orde Civil d'Alfons X el Savi
L'exrector Dídac Ramírez ha estat reconegut amb la comanda amb placa de l'Orde Civil d'Alfons X el Savi
Institucional
10/04/2017

Lʼexrector de la Universitat de Barcelona Dídac Ramírez va rebre el 5 d'abril passat la comanda amb placa de l'Orde Civil d'Alfons X el Savi en el transcurs d'un acte que va presidir el ministre dʼEducació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo. En el mateix acte, l'exrectora de la UAB Anna Ripoll també va ser condecorada amb la comanda d'aquest orde.

LʼOrde Civil dʼAlfons X el Savi premia les persones físiques i jurídiques i les entitats que sʼhagin distingit pels mèrits en els camps de lʼeducació, la ciència, la cultura, la docència i la recerca, o que hagin prestat serveis destacats a lʼEstat espanyol o en lʼàmbit internacional.

Dídac Ramírez i Sarrió (Barcelona, 1946) ha ocupat el càrrec de rector de la Universitat de Barcelona durant vuit anys, des del 2008 fins al mes de setembre del 2016, data en què es va jubilar. Acumula un ampli currículum com a docent i investigador. És catedràtic del Departament de Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial de la Facultat dʼEconomia i Empresa (1990), i és doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials (1989) i en Filosofia i Ciències de lʼEducació (1982) per la mateixa Universitat. Ha ocupat diferents càrrecs acadèmics a la Universitat de Barcelona i també ha estat president de la Societat Catalana de Filosofia (2001-2007), tresorer del Futbol Club Barcelona (2003) i membre del Consell dʼAdministració de la Quinta de Salut lʼAliança (2007). Actualment, és acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres. Així mateix, ha publicat un gran nombre dʼarticles en revistes i llibres científics, ha dirigit tesis doctorals, ha estat investigador principal en diversos projectes nacionals i europeus, i ha participat en congressos en els camps de lʼeconomia i la filosofia. La seva darrera publicació és el llibre recopilatori Universitat, valors i societat (2012).