Desenvolupen una nova tecnologia led per obtenir llum adaptada biològicament

Equip d'investigadors que han desenvolupat el dispositiu: Sergi Hernández, Adrià Huguet i Blas Garrido.
Equip d'investigadors que han desenvolupat el dispositiu: Sergi Hernández, Adrià Huguet i Blas Garrido.
Recerca
(19/10/2016)

Un equip de la Universitat de Barcelona ha desenvolupat una tecnologia basada en leds que permet regular lʼespectre dʼemissió del focus de llum per tal de reproduir ambients molt diversos, des de llum diürna o de posta de sol, fins a llum monocromàtica amb alts estàndards de qualitat.

Equip d'investigadors que han desenvolupat el dispositiu: Sergi Hernández, Adrià Huguet i Blas Garrido.
Equip d'investigadors que han desenvolupat el dispositiu: Sergi Hernández, Adrià Huguet i Blas Garrido.
Recerca
19/10/2016

Un equip de la Universitat de Barcelona ha desenvolupat una tecnologia basada en leds que permet regular lʼespectre dʼemissió del focus de llum per tal de reproduir ambients molt diversos, des de llum diürna o de posta de sol, fins a llum monocromàtica amb alts estàndards de qualitat.

«El sistema, anomenat FLEXILIGHT-UB, pot reproduir qualsevol espectre de manera precisa en el rang visible gràcies a la programació de microcontroladors que interactuen amb el conjunt de sensors del dispositiu», explica Blas Garrido, catedràtic del Departament dʼEnginyeries de la Universitat de Barcelona i líder del projecte. Tot el sistema de leds i sensors està integrat a la làmpada, i depenent del programa o de la lectura del sensor, el sistema dʼil·luminació pot actuar per disminuir el consum dʼenergia, recalibrar el sistema o controlar els paràmetres de la il·luminació mitjançant una unitat central que es pot controlar amb una aplicació des del mòbil.

Un dels elements més destacats dʼaquesta tecnologia són els alts estàndards de qualitat del sistema. Així, la temperatura de color —un paràmetre que indica la calidesa de la llum— pot variar de manera continuada entre els 2.500 i els 7.500 kèlvins (el Sol està aproximadament a uns 6.500 kèlvins). A més, lʼíndex de reproducció cromàtica (CRI) està per sobre del 95 %. Aquest factor mesura la fiabilitat de la llum que emet el focus per reproduir els colors dels objectes en comparació amb la llum natural.

«Mitjançant models matemàtics i experimentals, sʼhan avaluat milers de combinacions de leds per trobar la més adient mantenint les especificacions dʼalta qualitat», assenyala Adrià Huguet, investigador del mateix equip de la Universitat de Barcelona. El resultat és un focus amb cinc canals variables formats per cinc leds: vermell, verd, blanc, cian i blau. El sistema, desenvolupat en el marc del màster dʼEnergies Renovables i Sostenibilitat Energètica de la UB, sʼha presentat al 6è Simposi Professional LED + Expo (LpS 2016), que ha tingut lloc del 20 al 22 de setembre a Bregenz (Àustria).

 

Aplicacions en cronobiologia

Al llarg de lʼevolució, lʼull humà ha sofert un procés dʼadaptació: la llum que captem fa reaccionar el cos dʼuna manera o altra, produint diferents tipus dʼhormones segons el grau de claredat. Així, la llum del sol al matí ens fa estar més actius, mentre que amb la llum de la posta, el cos es relaxa. «Aquesta plataforma altament adaptable —destaca Blas Garrido— permet reproduir ritmes circadiaris de manera molt fidedigna, amb aplicacions en cronobiologia per reproduir lʼevolució diürna de la llum al llarg dʼun dia en espais com ara escoles o hospitals».

Aquest sistema dʼespectre variable també pot incorporar diferents tipus de sensors, com ara els de presència o els temporitzadors, de manera que es pot programar segons les diferents necessitats. Entre les aplicacions dʼaquesta tecnologia, destaquen la integració de la llum en lʼentorn (per a museus, arquitectura, decoració), lʼadaptació dels ritmes circadiaris dʼalerta i descans, o en fototeràpia aplicada a dermatologia o a salut mental.