Descobreixen alteracions en lʼepigenoma de les neurones diana del Parkinson

L’estudi evidencia que hi ha canvis epigenètics que afecten les neurones dopaminèrgiques en aquesta malaltia.
L’estudi evidencia que hi ha canvis epigenètics que afecten les neurones dopaminèrgiques en aquesta malaltia.
Recerca
(07/01/2015)

Un estudi publicat a la revista EMBO Molecular Medicine mostra per primera vegada nombrosos canvis en lʼepigenoma de pacients amb Parkinson. Aquestes alteracions epigenètiques, fins ara poc explorades en aquesta malaltia, s'han determinat mitjançant un sistema de neurones dopaminèrgiques derivades de pacients amb Parkinson. Lʼestudi evidencia que hi ha canvis epigenètics que afecten aquestes neurones.

El Parkinson és una malaltia neurodegenerativa multifactorial els mecanismes de la qual són poc coneguts, en part perquè les neurones dopaminèrgiques afectades per la malaltia es troben en una regió cerebral profunda anomenada substància negra. Aquesta només es pot analitzar post mortem, després de molts anys de malaltia del pacient i quan la majoria dʼaquestes cèl·lules ja han degenerat. En lʼestudi, els investigadors van aïllar cèl·lules somàtiques —fibroblasts, en concret— obtingudes per biòpsia de pell de pacients de l'Hospital Clínic de Barcelona. Aquestes cèl·lules van ser reprogramades en cèl·lules mare pluripotents induïdes (iPSC), i després van ser diferenciades en neurones dopaminèrgiques. A continuació, es va analitzar lʼepigenoma i el transcriptoma d'aquestes neurones, i es va identificar per primera vegada més de 2.000 canvis epigenètics, i també dʼexpressió gènica, distribuïts al llarg de tot el genoma dels pacients.

El treball, liderat per l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), ha estat desenvolupat per investigadors del CIBERNED. Per part de la Universitat de Barcelona, hi han participat els investigadors Ignacio Martín Subero i Roser Vilarrasa Blasi, del Departament d'Anatomia Patològica, Farmacologia i Microbiologia; Jordi Alberch i Josep M. Canals, del Programa de Teràpia Cel·lular de la UB (TCUB); Antonella Consiglio i Adriana Sánchez Danés, de l'Institut de Biomedicina de la UB (IBUB); Alexandre Sánchez Pla, del Departament d'Estadística, i Jordi Soriano, del Departament d'Estructura i Constituents de la Matèria.

 

Referència de lʼarticle

Fernández-Santiago, R.; Carballo-Carbajal, I.; Castellano, G.; Torrent, R.; Richaud, Y.; Sánchez-Danés, A.; Vilarrasa-Blasi, R.; Sánchez-Pla, A.; Mosquera, J. L.; Soriano, J.; López-Barneo, J.; Canals, J. M.; Alberch, J.; Raya, Á.; Vila, M.; Consiglio, A.; Martín-Subero, J. I.; Ezquerra, M.; Tolosa, E. «Aberrant epigenome in iPSC-derived dopaminergic neurons from Parkinsonʼs disease patients». EMBO Molecular Medicine, 7(12):1529-46, octubre de 2015. Doi: 10.15252/emmm.201505439

 

Més informació


Vídeo

 

 

L’estudi evidencia que hi ha canvis epigenètics que afecten les neurones dopaminèrgiques en aquesta malaltia.
L’estudi evidencia que hi ha canvis epigenètics que afecten les neurones dopaminèrgiques en aquesta malaltia.
Recerca
07/01/2015

Un estudi publicat a la revista EMBO Molecular Medicine mostra per primera vegada nombrosos canvis en lʼepigenoma de pacients amb Parkinson. Aquestes alteracions epigenètiques, fins ara poc explorades en aquesta malaltia, s'han determinat mitjançant un sistema de neurones dopaminèrgiques derivades de pacients amb Parkinson. Lʼestudi evidencia que hi ha canvis epigenètics que afecten aquestes neurones.

El Parkinson és una malaltia neurodegenerativa multifactorial els mecanismes de la qual són poc coneguts, en part perquè les neurones dopaminèrgiques afectades per la malaltia es troben en una regió cerebral profunda anomenada substància negra. Aquesta només es pot analitzar post mortem, després de molts anys de malaltia del pacient i quan la majoria dʼaquestes cèl·lules ja han degenerat. En lʼestudi, els investigadors van aïllar cèl·lules somàtiques —fibroblasts, en concret— obtingudes per biòpsia de pell de pacients de l'Hospital Clínic de Barcelona. Aquestes cèl·lules van ser reprogramades en cèl·lules mare pluripotents induïdes (iPSC), i després van ser diferenciades en neurones dopaminèrgiques. A continuació, es va analitzar lʼepigenoma i el transcriptoma d'aquestes neurones, i es va identificar per primera vegada més de 2.000 canvis epigenètics, i també dʼexpressió gènica, distribuïts al llarg de tot el genoma dels pacients.

El treball, liderat per l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), ha estat desenvolupat per investigadors del CIBERNED. Per part de la Universitat de Barcelona, hi han participat els investigadors Ignacio Martín Subero i Roser Vilarrasa Blasi, del Departament d'Anatomia Patològica, Farmacologia i Microbiologia; Jordi Alberch i Josep M. Canals, del Programa de Teràpia Cel·lular de la UB (TCUB); Antonella Consiglio i Adriana Sánchez Danés, de l'Institut de Biomedicina de la UB (IBUB); Alexandre Sánchez Pla, del Departament d'Estadística, i Jordi Soriano, del Departament d'Estructura i Constituents de la Matèria.

 

Referència de lʼarticle

Fernández-Santiago, R.; Carballo-Carbajal, I.; Castellano, G.; Torrent, R.; Richaud, Y.; Sánchez-Danés, A.; Vilarrasa-Blasi, R.; Sánchez-Pla, A.; Mosquera, J. L.; Soriano, J.; López-Barneo, J.; Canals, J. M.; Alberch, J.; Raya, Á.; Vila, M.; Consiglio, A.; Martín-Subero, J. I.; Ezquerra, M.; Tolosa, E. «Aberrant epigenome in iPSC-derived dopaminergic neurons from Parkinsonʼs disease patients». EMBO Molecular Medicine, 7(12):1529-46, octubre de 2015. Doi: 10.15252/emmm.201505439

 

Més informació


Vídeo