Conxita Àvila, nova vicerectora de Recerca, Innovació i Transferència de la Universitat de Barcelona

Conxita Àvila, vicerectora de Recerca, Innovació i Transferència de la Universitat de Barcelona.
Conxita Àvila, vicerectora de Recerca, Innovació i Transferència de la Universitat de Barcelona.
Institucional
(04/10/2016)

La professora Conxita Àvila, que ha estat fins ara la delegada del rector per a Accions Estratègiques de Recerca, ha pres possessió avui del càrrec de vicerectora de Recerca, Innovació i Transferència en substitució de Jordi Alberch, que és rector en funcions des de lʼ1 dʼoctubre fins a la presa de possessió del rector que surti escollit en les pròximes eleccions a Rectorat de la Universitat de Barcelona.

Conxita Àvila, vicerectora de Recerca, Innovació i Transferència de la Universitat de Barcelona.
Conxita Àvila, vicerectora de Recerca, Innovació i Transferència de la Universitat de Barcelona.
Institucional
04/10/2016

La professora Conxita Àvila, que ha estat fins ara la delegada del rector per a Accions Estratègiques de Recerca, ha pres possessió avui del càrrec de vicerectora de Recerca, Innovació i Transferència en substitució de Jordi Alberch, que és rector en funcions des de lʼ1 dʼoctubre fins a la presa de possessió del rector que surti escollit en les pròximes eleccions a Rectorat de la Universitat de Barcelona.

 

Entre altres competències institucionals, en el marc de la seva activitat com a delegada del rector per a Accions Estratègiques de Recerca, Conxita Àvila ha estat la senior officer de la Universitat de Barcelona davant la Lliga dʼUniversitats Europees de Recerca (LERU), xarxa de la qual la UB forma part des del 2010. En aquests sis anys, els representants de la UB han participat en 180 reunions dels grups dʼexperts i de treball de la LERU. El mes de juny passat, lʼEdifici Històric de la UB va acollir lʼúltima trobada de la Comissió Política i la reunió de vicerectors de Recerca de la LERU.

 

Conxita Àvila, professora del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, és membre de lʼInstitut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) i del Grup de Recerca de Biologia i Ecologia Bentòniques. És experta en lʼestudi dels invertebrats marins, lʼecologia química marina i el bentos antàrtic, i ha desenvolupat la seva recerca a diverses institucions, com ara lʼInstitut de Química Biomolecular del Consell Nacional de Recerca (Itàlia), el Laboratori de Biologia Marina de Woods Hole (Estats Units) o el Laboratori Marí de la Universitat de Guam (Estats Units), entre altres institucions de projecció internacional.

 

En els darrers anys, ha liderat els projectes Ecoquim, Actiquim i Distantcom per estudiar lʼecologia química, la filogeografia i lʼecologia tròfica de les comunitats dʼinvertebrats marins al continent antàrtic, una regió polar amb hàbitats de característiques extremes i grans dificultats. Ha participat en vuit expedicions antàrtiques (amb més de cent immersions en aigües polars), així com en altres expedicions en mars tropicals i temperats. La seva línia de treball en latituds antàrtiques també té per objectiu identificar les molècules que intervenen en les relacions entre aquests organismes, avaluar-ne lʼactivitat biològica i el possible ús farmacològic per desenvolupar futurs medicaments, en col·laboració amb diverses empreses.

 

Lʼequip dʼexperts de la UB i lʼIRBio dirigits per Conxita Àvila ha fet contribucions significatives per ampliar el coneixement de la biodiversitat antàrtica, com ara la descoberta al mar de Weddell de diverses noves espècies dʼinvertebrats marins, incloent-hi el primer cuc menjaossos del gènere Osedax (i dʼuna nova espècie del mateix gènere a la Mediterrània), el nemertí Antarctonemertes riesgoae, amb una insòlita conducta reproductiva, i dʼaltres. A més, el grup ha descrit diverses noves molècules bioactives, tot ampliant el coneixement de la diversitat química marina.

 

Autora de més dʼun centenar dʼarticles en revistes científiques de projecció internacional, Conxita Àvila forma part del comitè editorial de diverses publicacions científiques en lʼàmbit de la biologia marina, lʼecologia química i els productes naturals dʼorigen marí, i participa regularment en agències dʼavaluació nacionals i internacionals. Des del 2013, forma part del Comitè Executiu del programa Estat de lʼEcosistema Antàrtic (AntEco), del Comitè Científic per a la Recerca Antàrtica (SCAR).