Conveni entre la UB i lʼAjuntament de lʼHospitalet de Llobregat per a la creació dʼuna residència universitària a Bellvitge

Dídac Ramírez i Núria Marín.
Dídac Ramírez i Núria Marín.
(31/01/2014)

El rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez, ha signat avui, 31 de gener, a la sala de juntes del Rectorat, un conveni de col·laboració amb lʼalcaldessa de lʼHospitalet de Llobregat, Núria Marín, per impulsar la construcció, gestió i explotació dʼuna residència universitària pública que formarà part del campus Ciències de la Salut de Bellvitge.

Dídac Ramírez i Núria Marín.
Dídac Ramírez i Núria Marín.
31/01/2014

El rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez, ha signat avui, 31 de gener, a la sala de juntes del Rectorat, un conveni de col·laboració amb lʼalcaldessa de lʼHospitalet de Llobregat, Núria Marín, per impulsar la construcció, gestió i explotació dʼuna residència universitària pública que formarà part del campus Ciències de la Salut de Bellvitge.

 

Durant lʼacte, el rector ha manifestat que la vocació de lʼHospitalet de ser ciutat de cultura, universitària, sanitària i abocada al benestar dels ciutadans, «ens ha de fer sentir orgullosos de lʼestreta relació que sʼha forjat entre aquesta ciutat i la Universitat». Així mateix, lʼalcaldessa sʼha mostrat agraïda pel fet que la Universitat aposti per la segona ciutat de Catalunya: «Volem que la UB sigui també la universitat de lʼHospitalet i volem convertir la nostra ciutat en la Masia sanitària de Catalunya, per formar planter i donar oportunitats de futur». Ramírez ha finalitzat el seu parlament assegurant que «avui es posa la primera pedra perquè el campus de Bellvitge disposi dʼuna residència universitària que considerem que és fonamental».
 
Dʼacord amb el conveni, lʼAjuntament de lʼHospitalet de Llobregat es compromet a cedir a la UB uns terrenys limítrofs al campus de Bellvitge durant setanta-cinc anys per construir-hi una residència universitària, que és un dels projectes del Pla estratègic del HUBc, el campus de la salut de la UB. Segons el conveni, el nou equipament haurà de disposar dʼun mínim de cent places residencials, i pot incloure els serveis complementaris que es considerin adients, com ara un menjador, una biblioteca o una sala de reunions.
 
La gènesi del projecte arrenca de la concessió dʼun ajut de 100.000 euros, en el marc de la Convocatòria de campus dʼexcel·lència internacional (CEI) del 2010 del Ministeri dʼEducació, Cultura i Esport, per fer un concurs dʼidees per al futur edifici. El concurs, tramitat des del Servei dʼObres de la UB, va tenir lloc lʼany 2012 i la proposta guanyadora va ser la de BCA Arquitectura - Batllori & Trepat Arquitectes.