Conveni de la Universitat de Barcelona amb la Federació dʼAssociacions de Farmàcies de Catalunya

El rector Joan Elias i el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC), Antoni Torres.
El rector Joan Elias i el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC), Antoni Torres.
Recerca
(15/06/2017)

El rector Joan Elias i el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC), Antoni Torres, han signat un conveni que potenciarà un programa de col·laboració mútua per realitzar activitats relatives a la docència i la recerca en lʼàmbit de la farmàcia comunitària, una iniciativa que contribuirà a promoure la millora dels serveis farmacèutics i a facilitar el desenvolupament professional continu. Lʼacte de signatura ha tingut lloc aquest divendres, 16 de juny, a la sala de juntes del Rectorat de la Universitat de Barcelona.

El rector Joan Elias i el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC), Antoni Torres.
El rector Joan Elias i el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC), Antoni Torres.
Recerca
15/06/2017

El rector Joan Elias i el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC), Antoni Torres, han signat un conveni que potenciarà un programa de col·laboració mútua per realitzar activitats relatives a la docència i la recerca en lʼàmbit de la farmàcia comunitària, una iniciativa que contribuirà a promoure la millora dels serveis farmacèutics i a facilitar el desenvolupament professional continu. Lʼacte de signatura ha tingut lloc aquest divendres, 16 de juny, a la sala de juntes del Rectorat de la Universitat de Barcelona.

En el marc de lʼacord, sʼestablirà un marc de col·laboració entre la Unitat de Coordinació Docent dʼEstades en Pràctiques Tutelades de la Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació de la Universitat de Barcelona —amb un equip de govern encapçalat pel degà, Joan Esteva de Sagrera— i la FEFAC. El nou conveni permetrà optimitzar lʼús dels recursos docents i de recerca disponibles, que estan orientats a promoure activitats formatives i dʼinvestigació entre els farmacèutics tutors dels centres acreditats per a la formació dʼalumnes en pràctiques tutelades. 

Potenciant el desenvolupament professional del farmacèutic tutor


Lʼacord, dʼuna durada de quatre anys amb caràcter prorrogable, també representa una nova iniciativa per promoure el desenvolupament professional del farmacèutic tutor —col·laborador de la UB—i facilitar la difusió dels resultats de les activitats docents i investigadores entre les societats mèdiques i farmacèutiques. A més, contribuirà a implementar els serveis farmacèutics de qualitat en els centres receptors, i a garantir lʼús efectiu i segur dels medicaments.

La Federació dʼAssociacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC) és l'organització empresarial de farmacèutics que té el seu àmbit d'actuació en el territori català. Amb lʼobjectiu principal de defensar els interessos dels titulars dʼoficina de farmàcia, representa prop de 1.600 farmàcies de tot Catalunya, que sumen les farmàcies de les quatre associacions empresarials catalanes que integren la FEFAC: lʼAssociació de Farmàcies de Barcelona (AFB), lʼAssociació Gironina Farmacèutica Empresarial (AGFE), lʼAssociació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia de Tarragona (AFET), i lʼAssociació de Farmacèutics Empresaris de Lleida (AFELL).