Constituït el primer Consell Nacional de la Infància i lʼAdolescència de Catalunya

Foto de grup del president Artur Mas i els nens i adolescents que formen part del Consell.
Foto de grup del president Artur Mas i els nens i adolescents que formen part del Consell.
Cultura
(21/11/2014)

Amb motiu del Dia Mundial de la Infància, i coincidint amb el 25è aniversari de la Convenció sobre els Drets dels Infants, el dijous 20 de novembre es va constituir el Consell Nacional de la Infància i lʼAdolescència de Catalunya (CNIAC). Aquest nou òrgan consultiu i participatiu està format per quaranta-tres nois i noies entre 8 i 17 anys i té com a finalitat fer propostes als organismes competents i opinar sobre aquelles polítiques que afecten els infants i els joves. Durant tot el procés de constitució del CNIAC, el Departament de Benestar i Família ha tingut el suport pedagògic dʼinvestigadors de la UB, en concret del Grup de Recerca dʼEducació Moral (GREM) i el Grup de Pedagogia Social per la Cohesió i Inclusió (GPS), tots dos de la Facultat dʼEducació.  

Foto de grup del president Artur Mas i els nens i adolescents que formen part del Consell.
Foto de grup del president Artur Mas i els nens i adolescents que formen part del Consell.
Cultura
21/11/2014

Amb motiu del Dia Mundial de la Infància, i coincidint amb el 25è aniversari de la Convenció sobre els Drets dels Infants, el dijous 20 de novembre es va constituir el Consell Nacional de la Infància i lʼAdolescència de Catalunya (CNIAC). Aquest nou òrgan consultiu i participatiu està format per quaranta-tres nois i noies entre 8 i 17 anys i té com a finalitat fer propostes als organismes competents i opinar sobre aquelles polítiques que afecten els infants i els joves. Durant tot el procés de constitució del CNIAC, el Departament de Benestar i Família ha tingut el suport pedagògic dʼinvestigadors de la UB, en concret del Grup de Recerca dʼEducació Moral (GREM) i el Grup de Pedagogia Social per la Cohesió i Inclusió (GPS), tots dos de la Facultat dʼEducació.  

El president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, va presentar públicament aquest nou òrgan col·legiat de caràcter consultiu en un acte al Palau de Pedralbes en què també van assistir la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté; familiars dels membres del CNIAC; entitats del sector; nenes i nens membres dels consells territorials, i els alcaldes dels vint-i-tres municipis que tenen consells dʼinfants.

Entre les funcions del CNIAC hi ha la de representar els interessos dels infants i adolescents de Catalunya, fer propostes als organismes competents, opinar sobre aquelles actuacions que afecten els nois i noies, afavorir la imatge positiva dels infants i el joves, sensibilitzar la societat sobre el dret a ser escoltats i a participar, proposar informes i estudis sobre temes relacionats amb aquest col·lectiu, i fer projectes dʼinterès nacional relacionats amb les polítiques dʼinfància. A l'acte hi va assistir la vicerectora d'Administració i Organització de la Universitat de Barcelona, Carme Panchón.