Conservació i innovació mediambiental: 25 anys de projectes LIFE+ a la UB

La Universitat de Barcelona ha format part activa de la convocatòria LIFE des del seu naixement, amb onze projectes de temàtiques variades i que han obtingut més de 2,7 milions d’euros de finançament.
La Universitat de Barcelona ha format part activa de la convocatòria LIFE des del seu naixement, amb onze projectes de temàtiques variades i que han obtingut més de 2,7 milions d’euros de finançament.
Recerca
(28/08/2017)

El 21 de maig de 1992, la Unió Europea va aprovar el programa LIFE, un instrument financer per fomentar projectes dʼinnovació que impulsen la conservació mediambiental, lʼacció climàtica i el desenvolupament de polítiques comunitàries en aquests àmbits. Enguany es commemora el vint-i-cinquè aniversari dʼaquesta fita, que també va coincidir amb la creació de la Directiva europea dʼhàbitats. La Universitat de Barcelona ha format part activa dʼaquesta convocatòria des del seu naixement, amb onze projectes de temàtiques variades i que han obtingut més de 2,7 milions dʼeuros de finançament.

La Universitat de Barcelona ha format part activa de la convocatòria LIFE des del seu naixement, amb onze projectes de temàtiques variades i que han obtingut més de 2,7 milions d’euros de finançament.
La Universitat de Barcelona ha format part activa de la convocatòria LIFE des del seu naixement, amb onze projectes de temàtiques variades i que han obtingut més de 2,7 milions d’euros de finançament.
Recerca
28/08/2017

El 21 de maig de 1992, la Unió Europea va aprovar el programa LIFE, un instrument financer per fomentar projectes dʼinnovació que impulsen la conservació mediambiental, lʼacció climàtica i el desenvolupament de polítiques comunitàries en aquests àmbits. Enguany es commemora el vint-i-cinquè aniversari dʼaquesta fita, que també va coincidir amb la creació de la Directiva europea dʼhàbitats. La Universitat de Barcelona ha format part activa dʼaquesta convocatòria des del seu naixement, amb onze projectes de temàtiques variades i que han obtingut més de 2,7 milions dʼeuros de finançament.

Restauració de mines amb criteris ecològics

Entre el 2004 i el 2007, Ramon Vallejo, professor del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, va dirigir el primer projecte LIFE coordinat per la UB: Ecotechnology for environmental restoration of limestone quarries (ECOQUARRY). Lʼobjectiu de LIFE+ ECOQUARRY va ser incorporar criteris ecològics en la restauració dʼactivitats mineres a cel obert. «Ens va permetre ampliar les aplicacions de la nostra recerca a les empreses mineres dels sectors del ciment i els àrids. Fruit dʼaquest projecte es va publicar una guia de restauració de pedreres de calcària en condicions mediterrànies», recorda lʼinvestigador.

El projecte LIFE+ ECOQUARRY va tenir continuïtat amb LIFE+ ECORESTCLAY, una acció de cinc anys que va començar el 2013 amb la participació de la UB com a soci. En aquest cas, es pretén implementar accions de restauració ecològica des dʼun plantejament holístic, poc freqüent en el sector miner. «La integració de les activitats extractives en el seu entorn durant i després de lʼexplotació pot tenir objectius vinculats a fomentar la biodiversitat, conservar determinades espècies o millorar el medi natural, rural o urbà», explica Montserrat Jorba, professora de la Facultat de Biologia i de lʼInstitut de Recerca de la Biodiversitat de la UB (IRBio), que dirigeix la part del projecte que correspon a la Universitat de Barcelona. «El programa LIFE ha patrocinat diferents projectes directament enfocats a donar solucions per a aquestes àrees tan degradades per lʼactivitat minera», assenyala lʼexperta.

Segons la investigadora de la UB, en lʼàmbit de la restauració dʼactivitats extractives, el programa LIFE ha estat decisiu per implementar actuacions innovadores a escala real que estan permetent valorar-les amb criteris ecològics i de biodiversitat a curt i mig termini. «El projecte LIFE vigent ens permet validar un nou model de restauració, basat en la construcció de relleus finals més similars als naturals, ecològicament més integrats en el seu entorn», explica Montserrat Jorba.

Rius temporals i recuperació dʼhabitats a lʼalta muntanya

Actualment, la Universitat de Barcelona té dos projectes LIFE més en actiu. Narcís Prat, catedràtic del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals coordina el projecte LIFE+ TRivers, iniciat el 2014 i que es durà a terme fins al 2019. El projecte TRivers estudia la hidrologia i lʼecologia dels rius temporals amb lʼobjectiu de crear noves eines per millorar-ne la gestió i facilitar la presa de decisions dʼacord amb la Directiva marc de lʼaigua europea.

«El programa LIFE ha estat especialment important per poder transmetre la llarga trajectòria del nostre grup de recerca en rius temporals en temes aplicats. En el nostre cas ha suposat poder implementar de manera pràctica el que es va fer en projecte MIRAGE del 7è Programa marc, i servirà per transformar el treball desenvolupat en una eina de treball al servei de la gestió sostenible de lʼaigua a les conques hidrogràfiques mediterrànies», explica Prat.

Lʼaltre projecte amb participació de la UB és LIFE+ Limno Pirineus, una recerca coordinada pel Centre dʼEstudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) i que està destinada a la recuperació dʼhàbitats i espècies aquàtiques dʼalta muntanya als Pirineus. Empar Carrillo, del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals i de lʼIRBio, lidera lʼequip de la UB que treballa en els sistemes de molleres i torberes que voregen els estanys i barrancs per tal dʼidentificar-ne les amenaces i assessorar les accions de conservació que cal dur a terme. Un altre objectiu és recuperar espècies i minimitzar-ne el risc dʼextinció, com en el cas de la planta aquàtica Luronium natans, actualment amenaçada per lʼelevat grau dʼaïllament de les poblacions.

Conservació i innovació mediambiental

La història de la participació de la UB en el programa LIFE comença amb la primera convocatòria de finançament. Des del 1992, investigadors de la UB han format part com a socis de projectes de les diferents temàtiques que formen part del programa. Així, sʼha participat en accions de conservació i recuperació dʼhabitats i espècies de flora i fauna com la de lʼalga verda Caulerpa taxifolia en el Mediterrani (Antònia Ribera, professora ja jubilada de lʼantic Departament de Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia), o la viabilitat de la foca monjo a Cap Blanc o la protecció de praderes de posidònia (Àlex Aguilar, del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals).

També sʼhan dut a terme altres projectes amb temàtiques com lʼanàlisi del contingut dʼarbutina en fulles del gènere de plantes Arctostaphylos (Carlos Codina, professor emèrit del Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient) o altres de més aplicats com el tractament de lʼaigua de riu amb tecnologia de membrana dʼultrafiltració (Francisco Lucena, del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística) o la reducció del consum dʼaigua i la contaminació de les instal·lacions de rentat de vehicles (Miquel Salgot, del Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient).

Per commemorar aquest vint-i-cinquè aniversari, la comunitat de projectes LIFE ha organitzat diferents actes arreu d'Europa, que poden consultar en aquest calendari d'activitats.