Conferència de la CHARM-EU: «Mirant al passat i mirant al futur: lʼefecte multinivell de les universitats europees»

 
 
Institucional
(11/11/2022)

Els dies 13 i 14 de desembre de 2022 tindrà lloc a Barcelona la conferència «Mirant al passat i mirant al futur: lʼefecte multinivell de les universitats europees», en què es reflexionarà sobre els avenços de lʼaliança CHARM-EU i sʼavaluarà lʼimpacte de les aliances universitàries europees a diversos nivells.

 
 
Institucional
11/11/2022

Els dies 13 i 14 de desembre de 2022 tindrà lloc a Barcelona la conferència «Mirant al passat i mirant al futur: lʼefecte multinivell de les universitats europees», en què es reflexionarà sobre els avenços de lʼaliança CHARM-EU i sʼavaluarà lʼimpacte de les aliances universitàries europees a diversos nivells.

Context i objectius

Des que la iniciativa Universitats Europees es va posar en marxa el 2019, lʼaliança CHARM-EU ha superat diversos reptes i ha avançat amb èxit en diversos àmbits. Algunes de les seves fites més destacables han estat lʼestabliment dels seus valors fonamentals i dels seus principis pedagògics, i el desenvolupament dʼun model innovador dʼensenyament i aprenentatge que ha donat lloc al primer màster europeu conjunt (Reptes Globals per a la Sostenibilitat) i al projecte TORCH, amb què lʼaliança vehicula la seva dimensió de recerca i innovació.

En la conferència de la CHARM-EU dʼaquest desembre, es reflexionarà sobre les fites assolides i també sobre els avenços globals de la iniciativa Universitats Europees. Alhora, amb vista al futur es traçarà el camí per tal dʼaconseguir un espai europeu dʼeducació superior basat en una estratègia col·laborativa i inclusiva a llarg termini.

La conferència, doncs, contribuirà a la transformació de lʼeducació superior europea identificant i destacant els efectes que la cooperació entre les aliances té a nombrosos nivells. Reunirà representants de les aliances universitàries europees, estudiants, personal i acadèmics, responsables polítics, i també parts interessades externes, per tal de poder discutir totes les opcions, així com les accions que sʼhaurien dʼemprendre durant la nova fase de la iniciativa Universitats Europees.

Lʼagenda de la conferència

Les sessions, a més dʼabordar les fites i les lliçons apreses amb la CHARM-EU, se centraran en aspectes com ara la construcció de lʼespai europeu dʼeducació superior o la configuració del futur de lʼeducació superior europea, agafant com a referents les millors pràctiques identificades a les universitats europees. Així mateix, es focalitzarà en la contribució a les transicions digital i verda mitjançant la promoció del Pla dʼacció dʼeducació digital de la Unió Europea i la iniciativa Nova Bauhaus Europea.

Alhora, en aquestes sessions es podrà reflexionar sobre els enfocaments de lʼeducació universitària europea (utilitzant la CHARM-EU com a cas dʼestudi) i sobre les estructures de governança i gestió de les aliances universitàries europees. Fins i tot es podrà estudiar la creació dʼun campus interinstitucional, intercultural, transdisciplinari i inclusiu que tingui la mobilitat com a element central, es plantejaran possibilitats de transformació interna, i es debatrà sobre el futur de les dimensions de recerca i innovació de les aliances.

Algunes sessions es podran seguir en format híbrid. Us podeu inscriure aquí a la conferència, que és gratuïta. Trobareu més informació en aquest enllaç.