Concurs Literari de Ressenyes de Pel·lícules i Llibres

Concurs Literari de Ressenyes de Pel·lícules i Llibres
Concurs Literari de Ressenyes de Pel·lícules i Llibres
Cultura
(25/03/2010)

La Comissió de Dinamització Lingüística (CDL) de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació ha convocat el I Concurs Literari de Ressenyes de Pel·lícules i Llibres, amb el lema La informació i la documentació en el món literari i cinematogràfic, adreçat a qualsevol estudiant de cicle de la UB.

Concurs Literari de Ressenyes de Pel·lícules i Llibres
Concurs Literari de Ressenyes de Pel·lícules i Llibres
Cultura
25/03/2010

La Comissió de Dinamització Lingüística (CDL) de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació ha convocat el I Concurs Literari de Ressenyes de Pel·lícules i Llibres, amb el lema La informació i la documentació en el món literari i cinematogràfic, adreçat a qualsevol estudiant de cicle de la UB.

Per accedir al premi cal que l’estudiant presenti una ressenya d’una pel·lícula o d’un llibre que, d’alguna manera, estiguin ambientats o relacionats amb l’àmbit de les biblioteques, els arxius, la informació i la documentació. Les ressenyes han de tenir una extensió d’entre 400 i 900 paraules i han de ser originals i inèdites.

Cal presentar tres còpies de l’original sota un pseudònim i un títol, i adjuntar-hi un sobre tancat en què constin les dades personals de l’autor (nom, cognoms, estudis que cursa a la UB, NIUB i correu electrònic). Les obres s’han de lliurar abans del 12 d’abril a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació. El termini de presentació d’originals finalitza el 12 d’abril a les 19 h.
 
El premi s’atorgarà la segona quinzena del mes d’abril del 2010, durant els actes organitzats per la Comissió de Dinamització Lingüística amb motiu de la diada de Sant Jordi a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, i consistirà en un val de material de llibreria per valor de 100 €, i de 75 €, en el cas de l’accèssit.