Comunicat sobre la situació de la Universitat Centreeuropea de Budapest

 
 
Institucional
(21/04/2017)

La recent aprovació al Parlament dʼHongria dʼuna llei restrictiva sobre universitats estrangeres pot afectar greument la viabilitat de la Universitat Centreeuropea (CEU) de Budapest. Aquesta llei exigeix que totes les universitats estrangeres que tinguin activitat en territori hongarès han de tenir un campus al país dʼorigen. Aquesta universitat, acreditada a Nova York i amb títols vàlids als Estat Units (i a Hongria), no té campus al país nord-americà. La nova llei, doncs, la pot abocar al tancament. La Universitat de Barcelona, igual que altres universitats catalanes, té convenis amb la Universitat Centreeuropea que sʼhan desenvolupat de manera plenament satisfactòria.

La Universitat de Barcelona creu fermament que la funció universitària només es pot exercir, en tota la seva plenitud, en un marc normatiu que empari els drets i les llibertats fonamentals, entre els quals hi ha els de lliure expressió, reunió, premsa, associació i, també, la llibertat de càtedra. Al seu torn, correspon a les universitats contribuir a defensar i promoure aquests drets cívics, individuals i col·lectius.

Les institucions universitàries aporten a les societats democràtiques coneixement, diàleg i reflexió, contribueixen al respecte per la diversitat i promouen el lliure debat de les idees. Sens dubte, Budapest, Hongria i Europa trobarien a faltar un pol de coneixement, discussió i civisme com és la Universitat Centreeuropea.

La Universitat de Barcelona manifesta la seva solidaritat amb els professors, estudiants i personal de la Universitat Centreeuropea, i també expressa la seva preocupació pel desplegament i la posada en pràctica de la nova legislació hongaresa i la seva repercussió en lʼeventual desaparició de la CEU, que només pot tenir efectes negatius.

Desitgem que la CEU pugui continuar desenvolupant la seva valuosa tasca i romandre com una més de les institucions que conformen la comunitat universitària europea.

 

 
 
Institucional
21/04/2017

La recent aprovació al Parlament dʼHongria dʼuna llei restrictiva sobre universitats estrangeres pot afectar greument la viabilitat de la Universitat Centreeuropea (CEU) de Budapest. Aquesta llei exigeix que totes les universitats estrangeres que tinguin activitat en territori hongarès han de tenir un campus al país dʼorigen. Aquesta universitat, acreditada a Nova York i amb títols vàlids als Estat Units (i a Hongria), no té campus al país nord-americà. La nova llei, doncs, la pot abocar al tancament. La Universitat de Barcelona, igual que altres universitats catalanes, té convenis amb la Universitat Centreeuropea que sʼhan desenvolupat de manera plenament satisfactòria.

La Universitat de Barcelona creu fermament que la funció universitària només es pot exercir, en tota la seva plenitud, en un marc normatiu que empari els drets i les llibertats fonamentals, entre els quals hi ha els de lliure expressió, reunió, premsa, associació i, també, la llibertat de càtedra. Al seu torn, correspon a les universitats contribuir a defensar i promoure aquests drets cívics, individuals i col·lectius.

Les institucions universitàries aporten a les societats democràtiques coneixement, diàleg i reflexió, contribueixen al respecte per la diversitat i promouen el lliure debat de les idees. Sens dubte, Budapest, Hongria i Europa trobarien a faltar un pol de coneixement, discussió i civisme com és la Universitat Centreeuropea.

La Universitat de Barcelona manifesta la seva solidaritat amb els professors, estudiants i personal de la Universitat Centreeuropea, i també expressa la seva preocupació pel desplegament i la posada en pràctica de la nova legislació hongaresa i la seva repercussió en lʼeventual desaparició de la CEU, que només pot tenir efectes negatius.

Desitgem que la CEU pugui continuar desenvolupant la seva valuosa tasca i romandre com una més de les institucions que conformen la comunitat universitària europea.