Comunicat del Rectorat sobre lʼajornament del Consell de Govern

Escut de la Universitat de Barcelona.
Escut de la Universitat de Barcelona.
Institucional
(10/12/2015)

Avui, 10 de desembre de 2015, un grup de cinquanta persones en edat estudiantil han impedit, a primera hora del matí, lʼaccés a lʼEdifici Històric, fet que ha obligat a suspendre la sessió ordinària del Consell de Govern. Els concentrats també han obstaculitzat lʼentrada dels treballadors als seus llocs de feina.

A la Universitat de Barcelona tots els posicionaments són legítims sempre que sʼexpressin de manera respectuosa i pacífica. Per tant, els fets esdevinguts no són acceptables perquè alteren el normal funcionament de la institució i posposen la presa de decisions dʼaspectes cabdals per a la Universitat, com és lʼaprovació dels pressupostos de la Universitat de Barcelona de lʼany 2016, la creació de la nova Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, el nou reglament dʼinterins i altres temes de rellevància acadèmica i de recerca.

No disposar de pressupostos impedeix obrir les convocatòries de concurs de professorat i de personal dʼadministració i serveis. Per tal dʼevitar la paralització en la presa de decisions, es convocarà en els pròxims dies una nova sessió del Consell de Govern.

Escut de la Universitat de Barcelona.
Escut de la Universitat de Barcelona.
Institucional
10/12/2015

Avui, 10 de desembre de 2015, un grup de cinquanta persones en edat estudiantil han impedit, a primera hora del matí, lʼaccés a lʼEdifici Històric, fet que ha obligat a suspendre la sessió ordinària del Consell de Govern. Els concentrats també han obstaculitzat lʼentrada dels treballadors als seus llocs de feina.

A la Universitat de Barcelona tots els posicionaments són legítims sempre que sʼexpressin de manera respectuosa i pacífica. Per tant, els fets esdevinguts no són acceptables perquè alteren el normal funcionament de la institució i posposen la presa de decisions dʼaspectes cabdals per a la Universitat, com és lʼaprovació dels pressupostos de la Universitat de Barcelona de lʼany 2016, la creació de la nova Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, el nou reglament dʼinterins i altres temes de rellevància acadèmica i de recerca.

No disposar de pressupostos impedeix obrir les convocatòries de concurs de professorat i de personal dʼadministració i serveis. Per tal dʼevitar la paralització en la presa de decisions, es convocarà en els pròxims dies una nova sessió del Consell de Govern.