Comunicat del Rectorat de la UB respecte a la jornada de vaga general del 14 de novembre

Escut de la UB.
Escut de la UB.
Institucional
(14/11/2012)

El rector de la Universitat de Barcelona, Dr. Dídac Ramírez, amb referència a la jornada de vaga general dʼaquest dimecres, 14 de novembre, fa una valoració positiva pel que fa al desenvolupament general de la institució, tant per part dels diferents sectors que han seguit la vaga, com dels que han decidit continuar amb les seves tasques. Però sobretot destaca el respecte generalitzat del personal en lʼexercici dʼaquest dret fonamental, així com el compliment dels serveis mínims acordats.

Escut de la UB.
Escut de la UB.
Institucional
14/11/2012

El rector de la Universitat de Barcelona, Dr. Dídac Ramírez, amb referència a la jornada de vaga general dʼaquest dimecres, 14 de novembre, fa una valoració positiva pel que fa al desenvolupament general de la institució, tant per part dels diferents sectors que han seguit la vaga, com dels que han decidit continuar amb les seves tasques. Però sobretot destaca el respecte generalitzat del personal en lʼexercici dʼaquest dret fonamental, així com el compliment dels serveis mínims acordats.

 
El Rectorat pren nota de lʼampli seguiment que ha tingut la jornada entre tots els sectors de la comunitat universitària de la UB i comparteix la preocupació per lʼamenaça dels paràmetres del benestar a la nostra societat.
 
No obstant això, durant la matinada sʼhan viscut incidents violents en alguns campus, causats per sectors minoritaris, encaputxats i no necessàriament de la comunitat universitària. La UB expressa el seu rebuig envers aquestes accions, tot i que siguin puntuals i no representin lʼactitud i el comportament de la gran majoria, ja que suposen un trencament amb els valors universitaris i democràtics.
 
Aquest Rectorat, lʼequip de govern i els òrgans representatius de la nostra institució sempre sʼhan pronunciat unànimement contra totes les formes de protesta que fan ús de la violència com a mitjà dʼexpressió. La força de tots els estaments universitaris i de la UB en el seu conjunt ha de partir de la defensa, contundent però sempre pacífica, de posicions fermes pel que fa al finançament universitari i a la prioritat social dels estudis superiors com a pilar de la nostra societat.
 
Així mateix, aquest Rectorat es ratifica en la comprensió dels moviments socials que, pacíficament, volen expressar la preocupació i el descontentament social generats pel conjunt de mesures i canvis normatius que impliquen retallades pressupostàries en sectors clau que afecten lʼestat del benestar.